21. Sam na scenie - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 69. OKR już za nami, więc nie pozostało nam nic innego, tylko opublikować Protokół Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora 21. „Sam na Scenie” 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 13-15 czerwca 2024 r.

Jury w składzie: Jolanta Krawczykiewicz, Tomasz Miłkowski, Mateusz Nowak, Jan Zdziarski,
po obejrzeniu 15 spektakli konkursowych przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:


🏵️ Wyróżnienia w wysokości po 700 złotych otrzymują:

Amelia Kolenda i Katarzyna Boroń (reżyserka) z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu za spektakl „Ślad”. Nagrody ufundowane ze środków Miasta Słupska;

Daniel Pec – nagroda ufundowana ze środków Województwa Pomorskiego (300 złotych) i Miasta Słupska (400 złotych) oraz Ewa Czapik-Kowalewska (reżyserka) – nagroda ufundowana ze środków Województwa Pomorskiego (500 złotych) i Miasta Słupska (200 złotych), reprezentujący 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie za spektakl „(Nie)ocalony”.


🥉 Dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości po 1500 złotych otrzymują:

Alicja Karpińska i Ewa Lubacz (reżyserka) z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach za spektakl „Dziewictwo”. Nagrody ufundowane ze środków Województwa Pomorskiego;

Julia Sikora i Dominika Migoń-Madura (reżyserka) z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy za spektakl „Zapomniana melodia”. Nagrody ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1500 złotych) oraz z Województwa Pomorskiego (1500 złotych).


🥈 Dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości po 2000 złotych ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują:

Karol Bieniek i Monika Nitkiewicz-Mitrut (reżyserka) z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za spektakl „Tanze”;

Alicja Królewicz z województwa łódzkiego za spektakl „Jeszcze tu jesteś?”.


🥇 Dwie równorzędne pierwsze nagrody w wysokości po 2500 złotych ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują:

Marta Łaska z województwa mazowieckiego za spektakl „A imię me Manipulacja”;

Lidia Wiśniewska i Paweł Sroka (reżyser) z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za spektakl „Córka ta matka”.


Zostały także przyznane Nagrody Specjalne:

🎭1. Nagrody Instruktorskie

Nagrodę im. Antoniego Franczaka w wysokości po 700 złotych za wytrwałość w pracy instruktorskiej i wierność idei edukacji teatralnej otrzymują:

- Katarzyna Boroń z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu;

- Dominika Migoń-Madura z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy;

- Paweł Sroka z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.


🎖️2. Nagrody Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo ufundowane ze środków Miasta Słupska, za prawdę, przesłanie i szczerość wypowiedzi otrzymują:

- Marta Łaska z województwa mazowieckiego w wysokości 300 złotych;

- Lidia Wiśniewska z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości 300 złotych;

- Karol Bieniek z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku w wysokości 150 złotych;

- Alicja Królewicz z województwa łódzkiego w wysokości 150 złotych;

- Alicja Karpińska z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w wysokości 150 złotych;

- Julia Sikora z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w wysokości 150 złotych.


👏 3.Publiczność przyznała swoją Nagrodę Marcie Łasce. Laureatka otrzymuje 500 złotych ufundowane ze środków Miasta Słupska (protokół Komisji Nagrody Publiczności z dnia 15.06.2024r.).


🥒 4. Słoik Ogórków Małosolnych, zakiszonych przez Jolantę Krawczykiewicz, dyrektorkę Słupskiego Ośrodka Kultury otrzymał Karol Bieniek za wydobycie świetlistej strony życia i zwycięstwa postawy zgody z naturą i obowiązkiem, pomimo i wbrew okolicznościom, za roztańczenie duszy


21 Finał Turnieju Jednego aktora „Sam na scenie” wyróżniał się różnorodnością podjętych tematów i form. Jury dostrzega w tym siłę ruchu entuzjastów monodramu, poszukujących na scenie jednoosobowej miejsca do wyrażenia swoich niepokojów, potrzeb i marzeń. Kierując się tym przekonaniem w werdykcie dokładaliśmy starań, aby tą obiecującą różnorodność podkreślić. Toteż znalazły się wśród laureatów i wyróżnionych spektakle odwołujące się do doświadczeń historycznych, ale przede wszystkim do współczesnego odczuwania świata i relacji między pokoleniami. Zdarzały się spektakle zakotwiczone w osobistym doświadczeniu twórców monodramów, ale także oparte na gotowych tekstach literackich. Tak właśnie jest w teatrze jednego aktora – scenariusze mogą odwoływać się do różnych źródeł – liczy się trafność wyboru tematu, społeczna wrażliwości i perfekcja wykonania. Jury życzy wszystkim uczestnikom Festiwalu dalszej pracy nad doskonaleniem tej perfekcji w stopniu najwyższym i osiągnięcia doskonałości w tej, bodaj najtrudniejszej formie teatralnej wypowiedzi.


Jury dziękuje organizatorom, którzy od ponad dwudziestu lat przyjmują w słupskim Ośrodku Teatralnym Rondo monodramistów z całej Polski, zapewniają im świetne warunki artystyczne, ale – co równie ważne – dbają o atmosferę spotkania i otaczają życzliwością. Dziękujemy także całemu sztabowi wolontariuszy za ich bezinteresowną miłość do teatru i pomoc okazywaną gościom festiwalu.

Nagrody finansowe i rzeczowe zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Pomorskie, Miasto Słupsk, Słupski Ośrodek Kultury oraz Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo.

Wszyscy uczestnicy 69. Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali upominki ufundowane przez Miasto Słupsk oraz książki przekazane przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dn. 15 czerwca 2024 r.

fot. Michał Giedrojć