Teatr terapia 2004*Mirosław Gliniecki, Teatr. Terapia-edukacja - asertywność - twórczość - rozwój to trzecia publikacja, która powstała w ramach programu „Scena Teatru dla życia" organizowanego przez SOK seminarium i warsztatów teatralnych dla instruktorów, studentów i nauczycieli. Artykuły róznych autorów dotyczą dyskusji praktyków na teamt wykorzystania teatralnych metod pracy i oraz możliwości spektaklu teatralnego dla osiągnięcia ceklów w dziedzinach nieartystycznych a społecznie istotnych: edukacji, resocjalizacji, rehabilitacji, psycho i socjoterapii.

 Książka znajduje się w zasobach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem:
https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/11247/edition/7717

 

okladka-front---wost*Katarzyna Sygitowicz Sierosławska, Arteterapia jako remedium na agresję i przemoc. Teatr w działaniach profilaktyczno – wychowawczych. Książka, adresowana jest do studentów, nauczycieli i instruktorów teatralnych. Zawiera zarys teoretyczny i praktyczny problemu. Porusza zagadnienia wychowania, profilaktyki i leczenia przez sztukę oraz opis autorskich programów realizowanych w słupskich placówkach kultury i oświaty. W publikacji szczegółowo pokazane są projekty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, metody wykorzystania technik teatralnych w przeciwdziałaniu agresji i przemocy, scenariusze zajęć z dokładnym opisem ćwiczeń a także wybór literatury. (2008)

Książka znajduje się w zasobach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem:
https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/10738/edition/7167

 *Katarzyna Sygitowicz Sierosławska, Maciej Sierosławski, artykuł Edukacja historyczna przez teatr, [w:] O Księżnych i Książętach znanych z historii miasta Słupska, MPŚ Słupsk (2008)

 

23 przypadki*Wioleta Komar, 23 przypadki sceniczne. Teatr Jednego Aktora w dorobku Teatru "Rondo" w Słupsku w latach 1972-2000. Książka stanowi kompendium wiedzy o lokalnych artystach tzw. off-u skupionych przy Teatrze „Rondo", w latach 1972-2000. Czytelnik znajdzie w niej informacje dotyczące okoliczności powstania i rozwoju grupy. iele miejsca poświęcono monodramatycznemu dorobkowi Teatru. Autorka szczegółowo opisuje reżyserów, aktorów i spektakle, przytacza najważniejsze recenzje oraz analizuje wszelkie dokonania na tle ogólnopolskim. Treść uzupełniają archiwalia w postaci fotografii, projektów scenografii, plakatów i dokumentów. Wydawnictwo zawiera także kalendarium premier oraz alfabetyczny spis osób, które przewinęły się przez „Rondo" na przestrzeni blisko 40 lat – łącznie to 383 nazwiska. (Wioleta Komar)

Książka znajduje się w zasobach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem:
https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/74220/edition/67098

 

bylo to ongis*Katarzyna Sygitowicz, Maciej Sierosławski, ...było to ongiś na początku świata. W albumie znajdują się cztery mity Przemysława Laskowskiego zrekonstruowane na podstawie podań i badań naukowych, 15 obrazów Michała Giedrojcia w konwencji „fotografii kreatywnej" oraz opis powstawania spektaklu teatralnego OTT Gwiżdże z wykorzystaniem mitu „Buła". Teatr jest tym specyficznym medium, które w samej swojej istocie łączy różne dziedziny sztuki, jest tez miejscem spotkania i tym razem spotkały się osobowości, których współpraca zaowocowała powstaniem prac, które nie powinny przeminąć. Album dzięki skupieniu trzech dziedzin sztuki adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, połączy miłośników słowa pisanego z fotografami i aktorami amatorami, widzami teatralnymi, a także miłośnikami słowiańskiej mitologii. W literaturze dotyczącej mitologii słowiańskiej nie ma zapisów mitów w formie podań czy przypowieści jedyne co można odnaleźć to typologie bogów i bóstw słowiańskich. Rekonstrukcje napisane przez Przemka Laskowskiego są tekstami oryginalnymi i nigdzie wcześniej nie drukowanymi.

 

czy teatrStanisław Miedziewski - artykuł: „ Dobrze opowiedziana historia",[w:] „WROCŁAWSKIE ROZMOWY. CZY TEATR JEDNEGO AKTORA JEST TEATREM UBOGIM ?", (red.) Tomasz Miłkowski, Wiesław Geras, Maria Lubieniecka, 2011

Wioleta Komar – artykuł: „ Z punktu widzenia praktycznie amatorskiego" [w:] „WROCŁAWSKIE ROZMOWY. CZY TEATR JEDNEGO AKTORA JEST TEATREM UBOGIM ?", (red.) Tomasz Miłkowski, Wiesław Geras, Maria Lubieniecka, 2011

 

teatr lalek i dziecko

K. Sygitowicz Sierosławska - artykuł: „Wychowanie teatralne. Teatr samorodny jako twórcza metoda pracy", [w:] „Teatr lalek i dziecko", (red.) E. Rzewuska, G. Słupczyńska, Wydawnictwo UMS, Lublin 2011

 

 

 

Promocje publikacji o tematyce teatralnej:
1. „Czytając Szekspira" grudzień 2007, prof. Andrzej Żurowski
2. „Światy Franza Kafki. Sekwencja polska" maj 2008, prof. Daniel Kalinowski
3. „Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny" luty 2010, dr Anna Sobiecka
4. „Sam był teatrem" 2011, Jolanta Betkowska
5. „Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna" marzec 2012, dr Anna Sobiecka