„Emcek” nowo wyposażony” to projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Słupska, realizowany od dnia 15.04.2019 do dnia 30.09.2020.
Emcek Y T

W ramach projektu doposażymy zmodernizowany budynek „Emceku” Słupskiego Ośrodka Kultury. Zakupimy wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej oraz mające na celu usprawnienie obsługi biurowej. Część zakupionego wyposażenia zastąpi dotychczasowe, ponad 30-letnie, które nie nadaje się już do użytkowania. Dotyczy to komputerów, nagłośnienia i oświetlenia w sali widowiskowej, doposażenia pracowni muzycznej oraz mebli w części obiektu. Po modernizacji budynku i przystosowaniu go do współczesnych potrzeb pojawią się nowe przestrzenie, które zagospodarujemy i dzięki którym SOK będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę kulturalną. Zmiana funkcji dotychczasowych pomieszczeń tego budynku pozwoli również na otwarcie placówki na oddolne inicjatywy, Pracownia Animacji Kultury, która dzięki wyburzeniu ścian stanie się otwartą przestrzenią w sensie architektonicznym a programowo chcemy aby była przestrzenią otwartą dla osób pragnących realizować działania kulturalne i społeczno-kulturalne, adresowane do mieszkańców miasta Słupska aktywizując lokalną społeczność. To miejsce tworzone jest z myślą o mieszkańcach  i dla mieszkańców. ta oferta jest także odpowiedzią na zmieniające się sposoby uczestnictwa w kulturze. Chcemy, aby stała się otwartą przestrzenią pomysłów i ludzi. 

Emcek Y T2

 

Emcek Y T3

Zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie, jakie było zaplanowane na rok 2019. Dzięki zakupom dysponujemy obecnie częściowo nowym sprzętem nagłośnieniowo-oświetleniowym (I. część zakupów), doposażyliśmy Pracownię Muzyczną w nowe instrumenty i akcesoria. Zakupiliśmy dwa komputery dla pracowników i komputery PC do prowadzenia zajęć oraz laptopa do obsługi prezentacji, wyświetlania filmów na projektorze kinowym, wyświetlania zdjęć i obsługi  innych wydarzeń związanych z kinem.

2019 - zakup sprzętu biurowego

Zakupiliśmy sprzęt biurowy oraz wyposażenie komputerowe wraz z akcesoriami do pracowni tematycznych, obsługi kina oraz obsługi biurowo administracyjnej. Na zdjęciach zakupiony sprzęt i elementy do złożenia stanowisk pracy, które zastąpią dotychczasowe przestarzałe wyposażenie.  

fot. Konrad Janicki

 
2019 - wyposażenie Pracowni Muzycznej

Pracownia Muzyczna cieszy się niemalejącym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież chcą uczestniczyć w zajęciach nauki gry na instrumentach i korzystać ze studia piosenki. Dzięki pozyskanym środkom możemy doposażyć pracownię w nowe instrumenty i akcesoria, aby móc prowadzić zajęcia na wysokim poziomie. Wielu uczestników zajęć nie dysponuje swoim sprzętem, nie stać ich na zakup dobrego instrumentu. Nie chcemy, aby bariery finansowe stanęły na drodze rozwoju talentów młodych ludzi.

fot. Konrad Janicki

 

2019 - zakup komputerów oraz sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (część I).
fot. archiwum
Komputery, aby zmieścić się w zaplanowanych środkach finansowych, zakupiliśmy w częściach i będą one składane przez naszych pracowników w momencie, kiedy zostanie oddany do użytku budynek "Emceku".
Remont "Emceku" się przedłuża ale zakupy są realizowane zgodnie z planem  na rok 2020. Dzięki zakupom nowego sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego (II. część zakupów), wydarzenia organizowane w sali widowiskowej "klub pARTer" zyskają nową oprawę.  
 
2020 - zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (część II).
fot. archiwum
 
2020 - zakup wyposażenia Studia Inicjatyw

Modernizacja budynku otworzyła nam nowe przestrzenie dla nowych działań. Zmiana funkcji dotychczasowych pomieszczeń pozwoli na otwarcie placówki na oddolne inicjatywy. Taką przestrzenią otwartą dla mieszkańców stanie się "Studio inicjatyw" gdzie słupszczanie będą mogli realizować wydarzenia kulturalne wg. własnych pomysłów we współpracy z nami, a także systematyczne spotkania pasjonatów rękodzieła oraz miłośników gier planszowych i logicznych.

Nasze nowe, piękne i funkcjonalne stoły konferencyjne czekają na zakończenie prac remontowych.

fot. Konrad Janicki

 

2020 - zakup mebli

Odnowione i estetyczne wnętrza otrzymały nowe meble. Pracownie, biura a także funkcjonalnie wyposażone szatnie oraz garderoby dla artystów. Chcąc stworzyć warunki na różnorodne działania trzeba wyposażyć pomieszczenia w funkcjonalne i nowoczesne meble (stoły, krzesła, regały, szafki), które będą zachęcały mieszkańców do korzystania z nich, a nie odstraszały.

Wszystkie meble czekają na otwarcie placówki.

fot. Konrad Janicki

 

2020 - zakup wyposażenia Pracowni Montażu Filmu

Pracownia Montażu Filmu, to nowa oferta SOK, skierowana do młodzieży i osób dorosłych. Będzie korelowała z Działem Edukacji Filmowej zajmującym się promowaniem artystycznych wartości filmu i propagowaniem kina o wybitnych walorach estetycznych.

Mamy już pierwsze osiągnięcia w tworzeniu filmów. W tym roku na 35. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dzieci i Młodzieży Up to 21 /Dozwolone do 21/ film pt. „Drzewo”, zrealizowany wg scenariusza Kai Willich i Mai Arciszewskiej, który był efektem pracy młodych uczestników warsztatów prowadzonych w „emceku” przez Daniela Odiję, Monikę Kuczyniecką i Marcina Dymitera, zdobył uznanie w oczach zarówno jury młodzieżowego, jak i profesjonalnego, pod przewodnictwem Magdaleny Łazarkiewicz. Film otrzymał wyróżnienia w kategoriach: animacja do lat 15 i film dziecięcy.

Chcemy, aby taka działalność nie była sporadyczna, tym bardziej że mamy grupy młodzieży żywo zainteresowane montażem filmu.

Aby uruchomić taką pracownię niezbędny jest zakup profesjonalnego sprzętu

fot. Konrad Janicki 

 

Na wyposażenie „Emceku” pozyskaliśmy łącznie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury kwotę 199 tys. złotych.
Projekt "Emcek" nowo wyposażony - dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów z Funduszu Promocji Kultury oraz Miasta Słupska.
ENW belka