Teatr Osobliwy z Ośrodka Teatralnego Rondo jako jedyny z Polski zakwalifikował się na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Inkluzywnych w Oldenburgu (Niemcy) 11theatercompany

"Żadanice" zaprezentujemy obok spektakli grup teatralnych z Gruzji, Armenii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Austrii i Niemiec. Przez tydzień będziemy brać udział w warsztatach ze specjalistami z całego świata, wykładach i panelach dyskusyjnych.

Udział w Festiwalu możliwy jest dzięki sponsorom: PGK Słupsk Sp. z o o, Kaliop Poland, Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. i darczyńcom prywatnym. Za wsparcie organizacyjne dziękujemy SIPH Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Kancelaria Kowalewscy & Partnerzy. Nie możemy się doczekać i pakujemy walizki, bo wyjazd już 29 stycznia.

 

uwaga akcja 772Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika - Gminę Miejską Słupsk. Podstawą działalności organizacyjnej jest Uchwała Rady Miejskiej Miasta Słupska Nr 239/91 z dnia 18.12.1991 r. oraz Akt Notarialny umowy Spółki z dnia 15.04.1992r.

PGK Sp. z o.o. powstało z dniem 01.06.1992r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Spółka wpisana została do Rejestru Handlowego Sądu Gospodarczego w Słupsku pod nr RH-B-820/92NsRej.H-148/92 w dniu 01.06.1992r. Zmiana rejestracji spółki nastąpiła dnia 11.10.2001r. - wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.10.2001r. Sygn. akt GD XVI Ns-Rej.KRS/4349/01/483 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod Nr KRS: 0000050232.
Obecnie w Spółce zatrudnionych jest ponad 200 pracowników.

tel. centr. 59 843-40-22,  59 843-40-23,  59 843-40-93

fax: 59 841-71-49

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015 (04.05.2021-03.05.2024)