hist 1Teatr RONDO powstał w 1966 roku z inicjatywy Andrzeja Golińskiego. Pan Andrzej zrealizował cztery spektakle. Po jego wyjeździe ze Słupska teatr zawiesił działalność. W roku 1972 Antoni Franczak zachowując nazwę rozpoczął pracę z nowym zespołem w składzie: Krystyna Trojanowska, Jerzy Karnicki, Ryszard Hetnarowicz, Zenon Czapski. I tak powstała premiera "Tu kolumbowe miałem stanowisko..." wg C. K. Norwida. Coroczne premiery - zarówno spektakle zbiorowe jak i monodramy - zdobywały liczne nagrody na ogólnopolskich i Dziady 1977 hist 2międzynarodowych festiwalach. Recenzenci Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Zgorzelcu ogłosili w roku 1973 Słupsk, stolicą polskiego monodramu. W 1976 roku do zespołu Ronda dołącza Stanisław Miedziewski. Jego spektakl wg poezji E. Jewtuszenki uznany został za rewelację na Międzynarodowym Festiwalu w Kozinebarcika (Węgry). I tak zaczęły się podróże teatru RONDO na festiwale zagraniczne.

hist 3Ośrodek teatralny RONDO przez lata funkcjonowania wyrobił sobie nie tylko renomę miejsca, w którym pokazuje się spektakle dobrej jakości, proponuje się pracę z instruktorami, którzy są cenionymi fachowcami w całej Polsce, organizuje się konkursy, festiwale i przeglądy, które oceniane są bardzo dobrze przez uczestników, ale również zyskał miano "magicznego miejsca", a to świadczy niezbicie o jego wyjątkowej atmosferze. Atmosferze, na którą składają się i genius loci i ludzie, którzy pracują w RONDZIE. Miejsce stało się "wylęgarnią" licznych grup teatralnych i recytatorskich.

Kiedyś Słupskie Tygodnie Teatralne, następnie Festiwale "Totus Mundus...", Międzynarodowe Warsztaty Widowisk Plenerowych, teraz Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Interpretacji "Witkacy pod strzechy", Słupski Festiwal Monodramów "Sam na scenie", przeglądy małych form teatralnych, koncerty, festiwale jazzowe, festiwale, przeglądy i imprezy przybliżające kulturę mniejszości narodowych i wyznaniowych - to inicjatywy, które pozwalają skupiać wokół Ośrodka szerokie grono odbiorców.

zbiorowe hist 4