Od kilkunastu lat  w Rondzie odbywają się eliminacje rejonowe przeglądu, eliminacje dotyczą rejonu wyznaczonego przez organizatora wojewódzkiego – dla powiatów: Słupsk, Lębork, Ustka. W Turnieju mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne konwencje teatralne (teatry żywego planu: teatry dramatyczne, teatry ruchu, teatry tańca, teatry plastyczne: teatry lalki i przedmiotu oraz kabarety). Dobór repertuaru i jego teatralne opracowanie posiada wysokie walory artystyczne i wychowawcze.

Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń jego animatorom pozwala na wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych i poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form wyrazu artystycznego.

Celem organizowanego konkursu jest przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów. Grupy teatralne ze Słupska i okolic wielokrotnie były laureatami finału wojewódzkiego konkursu i brały udział w Forum teatrów Szkolnych w Poznaniu.