W sprawach dotyczących pracy i praktyk prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach wolontariatu prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACA

Oferta pracy – konserwator

Słupski Ośrodek Kultury poszukuje pracownika do zespołu osób odpowiedzialnych za bieżące naprawy i utrzymanie sprawności w budynkach Słupskiego Ośrodka Kultury

Opis stanowiska / Obowiązki:

 • dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych we wszystkich obiektach SOK we współpracy z Kierownikiem Administracyjnym,
 • dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp i innych odbiorników prądu,
 • dbanie o sprawność instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach możliwości technicznych, a zwłaszcza o szczelność kranów i spłuczek oraz drożność kanalizacji,
 • dozór nad instalacją grzewczą i czuwanie nad jej sprawnością,
 • wykonywanie bieżących prac remontowych w pomieszczeniach SOK i na terenach zewnętrznych wszystkich obiektów SOK, w tym:
  • przeprowadzenie prac remontowo – malarskich (np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, gipsowanie, szpachlowanie ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku oraz malowanie pomieszczeń, drzwi i okien, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich),
  • dokonywanie napraw związanych z wyposażeniem pracowni i biur(naprawa wyposażenia meblowego),
  • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki, itp.).
 • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych oraz wokół budynków SOK, w tym dbanie o tereny zielone oraz odśnieżanie w okresie zimowym,
 • obsługa elektronarzędzi, prowadzenie ich ewidencji i dbanie o stan techniczny powierzonych narzędzi i urządzeń,
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zabezpieczeniu technicznym Kierownikowi Administracyjnemu,
 • pomoc przy realizacji bieżącej działalności SOK: załadunek i rozładunek samochodu, montaż wystaw, scenografii itp.,
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z zadań statutowych SOK, z polecenia Dyrektora lub Kierownika Administracyjnego.

Wymagania:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do prac fizycznych,
 • dyspozycyjność, uczciwość i pracowitość,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zdolność do pracy w weekendy oraz święta (charakterystyka pracy w ośrodku kultury),

Nasza Oferta:

 • zatrudnienie w oparciu umowę na zastępstwo z możliwością zmiany na umowę o pracę – w wymiarze 3/4 etatu
 • pracę w miłym i ciekawym zespole
 • atrakcyjne zadania umożliwiające rozwój osobisty
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem Słupskiego Ośrodka Kultury osobiście lub pod numerem telefonu 598456441

 

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury z siedzibą w Słupsku, ul. Banacha 17 tel. 598456441, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 598424707
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 2.
  2. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Okres przechowywania danych
  1. w zakresie wskazanym w pkt 2.a, 2.b i II.c Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt II.d Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt II.e Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Odbiorcy danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.

 

PRAKTYKI

Słupski Ośrodek Kultury od wielu lat, współpracuje z uczelniami z naszego regionu i z Polski. Pomagamy kształcić przyszłych menadżerów i animatorów kultury oraz studentów kierunków artystycznych. Osoby odbywające u nas praktyki, aktywnie uczestniczą i współtworzą wydarzenia kulturalne. Pracują także z dziećmi i młodzieżą w edukacji kulturalnej, zdobywając tym samym, doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy.

WOLONTARIAT

Słupski Ośrodek Kultury jest miejską instytucją kultury, która rocznie organizuje kilkadziesiąt imprez. Skala tych działań jest bardzo szeroka. W naszym repertuarze znajduje się kilka dużych i rozbudowanych logistycznie wydarzeń, w realizacji których pomagają wolontariusze. Zadania, które im przypadają są zróżnicowane i uzależnione od realizowanego projektu.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, wymagamy przede wszystkim zapału, sumienności i rzetelności w działaniu.

W zamian za wasze zaangażowanie oferujemy udział w interesujących projektach kulturalnych, w czasie których zdobędziecie nie tylko cenne doświadczenie przy organizacji imprez, ale również pisemne zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w temacie wiadomości wpisując „Wolontariat”.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy, wypełnij formularz i prześlij mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o rekrutacjach do konkretnych projektów będą publikowane w aktualnościach.