Teatr Rondo we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Słupsku jest organizatorem eliminacji miejskich i rejonowych Konkurs Poezji Polskiej od 1998 roku. Wojewódzkim koordynatorem konkursu jest MDK w Sopocie.

Laureaci eliminacji rejonowych (Słupsk, Ustka, Lębork, powiat Słupsk) są nominowani do finału wojewódzkiego. W eliminacjach wszystkich szczebli co roku bierze udział około 500 uczniów.

Organizatorzy Eliminacji środowiskowych dla rejonu słupskiego:
Dom Kultury w Ustce,
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich,
Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku,
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku,
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

Przeprowadzenie eliminacji pozwala dzieciom i młodzieży z powiatu słupskiego zaprezentować swoje możliwości na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, co stwarza także okazję do promowania i pokazania na szerszym forum jakości pracy szkół i domów kultury naszego regionu. Konkurs jest też doskonałym forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli.

Dzieci i młodzież z powiatu słupskiego były wielokrotnie laureatami szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego wielu konkursów. Konkurs wyłania wielu utalentowanych młodych artystów i motywuje następnych do sięgania po dobrą literaturę. Dbałość o kulturę języka polskiego, inspirowanie do tworzenia faktów artystycznych, do poszukiwań repertuarowych, do czytelnictwa wreszcie – to tylko niektóre z funkcji ruchu recytatorskiego.