Regulamin kina studyjnego Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kina studyjnego Rejs działającego w budynku Emceku Słupskiego Ośrodka Kultury. Jego celem jest zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej obsługi widzów. Do przestrzegania Regulaminu jest zobowiązany każdy, kto korzysta z seansów i wydarzeń kina i przebywający na jego terenie.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Wejście do Kina możliwe jest po okazaniu ważnego biletu
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na konkretną godzinę
 4. Miejsce w kinie należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie
 5. Widzowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich działania
 6. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp i ppoż. oraz podporządkowania poleceniom pracowników kina
 7. W trakcie seansu filmowego oraz wydarzenia kulturalnego obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku przy pomocy kamery, aparatu fotograficznego i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
 8. W trakcie seansu filmowego oraz wydarzenia kulturalnego zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór filmu lub wydarzenia
 9. W kinie obowiązuje zakaz:
  - wnoszenia wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych
  - wnoszenia przedmiotów o dużych gabarytach lub zabrudzonych i wszystkiego, co potencjalnie mogłoby przeszkadzać widzom w odbiorze filmu
  -  wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych
  - wchodzenia z lodami, napojami oraz spożywania posiłków /dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to  ze względów zdrowotnych/
  - wchodzenia do pomieszczeń i miejsc nieprzeznaczonych dla Widza
  - palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych
 10. Pracownicy kina mają prawo zażądać opuszczenia sali kinowej przez widzów, którzy nie stosują się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seansu lub wydarzenia kulturalnego
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
 13. Na terenie Organizatora (wewnątrz i na zewnątrz) funkcjonuje system monitoringu wizyjnego (CCTV), rejestrujący i archiwizujący obraz zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781)

 

 • 2 Postanowienia szczegółowe
 1. Seanse filmowe w kinie odbywają się według ustalonego repertuaru
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar drukowany w środkach masowego przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu
 3. Aktualny cennik biletów oraz informacja o stosowanych ulgach, zniżkach, promocjach itp., dostępne są na stronie internetowej: http://www.sok.slupsk.pl/index.php/kino-rejs/cennik-kasa-kina
 4. Bilet grupowy przysługuje każdemu uczestnikowi grupy zorganizowanej liczącej minimum 15 osób
 5. Zakupu biletów można dokonywać w kasie stacjonarnej w siedzibie kina Rejs oraz on-line w systemie Ekobilet na stronie: https://ekobilet.pl/kinorejs. Zasady zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej określa odrębny Regulamin
 6. Przy zakupie biletu ulgowego należy w kasie kina okazać dokumenty uprawniające do zniżki bez wezwania. W przypadku biletów zakupionych on-line należy przedstawić dokumenty przed wejściem do kina.
 7. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, jej zachowanie jest agresywne, stwarza zagrożenie dla osób trzecich oraz swym wyglądem narusza ogólnie przyjęte normy. Podobnie wpuszczenia do sali kinowej może odmówić bileter.
 8. Zwrotu biletu można dokonać w kasie biletowej jedynie, gdy seans zostanie odwołany lub przełożony na inny termin przez Organizatora
 9. Organizator wystawia faktury za okazaniem paragonu fiskalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych
 10. Każdy Klient z chwilą zakupu biletu i/lub wejścia do sali kinowej akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania

 

 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkich informacji udzielają pracownicy obsługi kina
 2. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury
 3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej
 4. Korzystanie z oferty kina jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności Słupskiego Ośrodka Kultury oraz warunków RODO.

 

Informacje dodatkowe dotyczące rezerwacji biletów i seansów

 1. Adres: kino Rejs, Słupski Ośrodek Kultury, aleja 3 Maja 22, 76-200 Słupsk
 2. Kontakt: tel. 507 846 243, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W roku szkolnym kasa czynna od wtorku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00 oraz pół godziny przed każdym seansem. W poniedziałki kino jest nieczynne.
 4. W okresie wakacyjnym /lipiec - sierpień/ kasa czynna jest od środy do piątku w godzinach 14.00 – 18.00 oraz pół godziny przed każdym seansem. W poniedziałki i wtorki kino jest nieczynne.
 5. Rezerwacji biletów można dokonywać najpóźniej 30 minut przed seansem.
 6. Zarezerwowane bilety należy odebrać minimum 10 minut przed seansem.
 7. Kasa biletowa zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu
 8. Zamawianie seansów przedpołudniowych (dla grup zorganizowanych): tel. 507 846 243, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.