Kiedyś Słupskie Tygodnie Teatralne, następnie Festiwale "Totus Mundus...", Międzynarodowe Warsztaty Widowisk Plenerowych, teraz Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii Teatrów Jednego Aktora "Sam na scenie" i Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy", przeglądy teatrów dziecięcych i młodzieżowych, konkursy recytatorskie, koncerty i imprezy przybliżające kulturę mniejszości narodowych i wyznaniowych - to inicjatywy, które pozwalają skupiać wokół Ośrodka szerokie grono odbiorców.

Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Centrum Wolontariatu i innymi instytucjami, które roztaczają opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi - to również tradycja sięgająca początków istnienia Ronda. Dwa międzynarodowe seminaria naukowe poświęcone dzieciom specjalnej troski - finansowane z funduszu Phare - zaowocowały wydawnictwami, które służą pedagogom w całej Polsce. Kilkanaście zespołów teatralnych w tej chwili działających i tworzących spektakle wielo czy jednoobsadowe, (przekrój wieku od dzieci w wieku wczesnoszkolnym do osób starszych) zainteresowanych twórczością sceniczną - dowodzą, iż nie maleje potrzeba realizowania kolejnych programów, przedstawień, widowisk i zdarzeń teatralnych. Projekty Ośrodka to zarówno działalność środowiskowa, ogólnopolska jak i międzynarodowa. Prócz seminariów i spotkań organizowanych w Słupsku, zespoły teatralne Ronda uczestniczą w festiwalach na całym świecie (m.in. Portugalia, Francja, Dania, Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Litwa).

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii Teatrów Jednego Aktora "Sam na scenie"

Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy"

Konkurs recytatorski poezji polskiej dla szkół podstawowych i gimnazjów

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Przegląd dziecięcych grup teatralnych „Niebieskie Tarcze"