Prezentacja finałowa programu ZAPROŚ NAS DO SIEBIE pt. "SOKowirówka" video i montaż: Paweł Sadowski muzyka: Daniel Łukasik montaż dźwięku: Maciej Sierosławski uczestniczyli: Małgorzata Burjan, Wiesław Dawidczyk, Joanna Gajdo, Joanna Grzybowska, Bożena Konarowska, Rafał Kędzior, Katarzyna Tomasik, Karolina Staśkiewicz, Joanna Swornowska, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska. ;feature=youtu.be
W dniach 26 - 28 maja Słupski Ośrodek Kultury wraz z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk gościli przedstawicieli ośrodków kultury, które brały udział w ubiegłorocznym projekcie realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Zaproś nas do siebie". W trakcie trzydniowej wizyty uczestnicy wzięli udział w dyskusjach o tworzeniu kultury czerpiąc z tożsamości miejsca oraz wielokulturowości, wymienli poglądy na temat zasobów, potencjału, możliwości, a także ograniczeń ośrodków kultury „na prowincji”.

Przygotowujemy się do podsumowania udziału SOK-u w programiiae ZAPROŚ NAS DO SIEBIE! 2018. Nasze refleksje i wnioski posłużą do przygotowania prezentacji, które pokażemy podczas wizyty studyjnej w Radomiu. Istotą spotkania stały się też rozmowy, m.in. o ewentualnych zmianach w ofercie programowej SOK-u w przyszłym roku, korzyściach wynikających z udziału w projekcie, naszych ograniczeniach czy wyzwaniach stawianych przed nami. 

Już w najbliższych dniach III wizyta studyjna w ramach programu „ZAPROŚ NAS DO SIEBIE”. Tym razem w Lublinie - 22-24 sierpnia 2018 r. Najogólniej, zasadniczym tematem tego spotkania będzie społeczność lokalna – badanie jej potrzeb i metody pracy. To ogólnie, bo w szczegółach wykłady i warsztaty dotyczyć będą tego, kim są mieszkańcy dzielnicy jak skutecznie pozyskiwać wolontariuszy, na czym polegać może współpraca z dziećmi, seniorami, niesłyszącymi, w jaki sposób włączać cudzoziemców, co to znaczy być domem kultury i nowoczesną instytucją … , a to jeszcze nie wszystko. W trakcie wizyty także poznawanie dobrych praktyk w Galerii Labirynt, Warsztatach Kultury, Izbie Drukarskiej, Centrum Kultury, Teatrze Starym, DDK Czuby Południowe, Fundacji Sztukmistrze, Centrum Spotkania Kultur, Brain Damage Gallery. Słupski Ośrodek Kultury reprezentować będą Joanna Swornowska i Bożena Konarowska.
Lublin miastem kultury. Taka refleksja pojawiła się po III wizycie studyjnej w ramach programu "Zaproś nas do siebie". Tym razem mniej było wykładów oraz warsztatów, za to dominowały spotkania w lubelskich ośrodkach kultury. Miałyśmy przyjemność być w  Galerii Labirynt, Warsztatach Kultury, Izbie Drukarskiej, Centrum Kultury, "Pożegnaniu z Afryką, DDK Czuby Południowe, Fundacji Sztukmistrze, Centrum Spotkania Kultur oraz Brain Damage Gallery.  Relacja z tego spotkania została przedstawiona pod koniec września. Było zwłaszcza o pracy z cudzoziemcami, spójnej wizji dotyczącej wolontariuszy oraz współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym.  W wizycie studyjnej w Lublinie (22-24 sierpnia 2018 r.) wzięły udział: Joanna Swornowska i Bożena Konarowska.
Za nami już druga wizyta studyjna w ramach „Zaproś nas do siebie! 2018”, która odbyła się w dniach 6-8 lipca w Murowanej Goślinie. Słupski Ośrodek Kultury reprezentowała Małgorzata Burjan. Tak wspomina pobyt: "Wizyta studyjna to według mnie najlepsza forma zdobywania wiedzy i doświadczania działań społecznych. Dodatkowo mogliśmy wziąć udział w widowisku, którego byliśmy widzami. Bycie świadkiem i uczestnikiem tak szeroko zorganizowanej akcji było dla mnie cennym doświadczeniem. Jestem pełna podziwu dla działań społecznych aktywizujących tak dużą liczbę mieszkańców. Wpływa to mocno na ich poczucie tożsamości z miejscem, w którym żyją". Więcej o wolontariacie w instytucji kultury, integracji społecznej i partycypacyjnej, Parku Dzieje, widowisku „Orzeł i Krzyż” oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego już po urlopach, na spotkaniu w sierpniu. Jako przedsmak, kilka fotografii (post Ewa Zbroja).
W dniach 6-9 maja 2018r. w Warszawie odbyła się wizyta studyjna w ramach programu "Zaproś nas do siebie", organizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Słupski Ośrodek Kultury reprezentowała Joanna Gajdo. Oto jej krótka relacja.

W pięknym Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach w dniach 11-13 maja debatowaliśmy m.in. o tym, jak Polacy chcą świętować Niepodległość oraz o ofercie programowej instytucji kultury. Pracowaliśmy tam bardzo intensywnie. Teraz czas na "zadanie domowe" i pracę zespołową tu na miejscu.

Słupski Ośrodek Kultury znalazł się na liście najwyżej ocenionych wniosków. Jesteśmy w złotej dwudziestce ośrodków kultury z całej Polski ! Wnioski były oceniane pod kątem: celu i motywacji udziału w projekcie, zakresu działań instytucji, potencjału zespołu i przeprowadzonej diagnozy lokalnego dziedzictwa. Przed nami kilka miesięcy wypełnionych wizytami studyjnymi, konsultacjami i szkoleniami!  Ponad 300 godzin wizyt studyjnych, warsztatów i webinariów! Projekt angażuje wszystkich pracowników w proces zmieniający cały zespół – od dyrektora po pracowników. Będziemy pracować nad wzmacnianiem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz projektowaniem oferty programowej na nadchodzący rok w oparciu o to, co najcenniejsze – lokalne dziedzictwo. Zajmiemy się także mapowaniem lokalnych zasobów kulturalnych i budowaniem oferty, która kompleksowo odpowie na potrzeby mieszkańców. Koordynator projektu: Bożena Konarowska