Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o odejściu Antoniego Franczaka, instruktora teatralnego i wieloletniego dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury, który od 2011 roku cieszył się zasłużoną emeryturą. Wciąż jednak wspierał swoich byłych pracowników dobrym słowem i niesamowitym doświadczeniem.
Antoni Franczak, zwany przez przyjaciół "Tośkiem", zapoczątkował Scenę Monodramu w Słupsku, a jego spektakle zostały wysoko ocenione na ogólnopolskich imprezach. Recenzenci OSATJA ogłosili w roku 1973 Słupsk stolicą polskiego monodramu. Dzięki niemu Teatr Rondo zyskał stałą siedzibę w posakralnym obiekcie przy ul. Niedziałkowskiego.
Był również animatorem, scenarzystą i reżyserem widowisk plenerowych Teatru Rondo. Dwukrotnie organizował na zlecenie Federacji Teatrów Nieprofesjonalnych z Kopenhagi – Międzynarodowe Warsztaty Widowisk Plenerowych, w których uczestniczyli ludzie z całego świata (Indie, Izrael, Kraje Skandynawskie, Wielka Brytania). Po warsztatach został zaproszony jako mistrz do prowadzenia zajęć dla studentów w Szkole Teatralnej w Oslo (1994). Pod jego kierownictwem w placówce odbywały się najważniejsze w kraju imprezy recytatorskie i teatralne. Kiedyś Słupskie Tygodnie Teatralne, następnie Festiwale „Totus Mundus...”, Międzynarodowe Warsztaty Widowisk Plenerowych, teraz Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”, Słupski Festiwal Monodramów „Sam na scenie”, przeglądy małych form teatralnych, koncerty, festiwale jazz’owe, przeglądy i imprezy przybliżające kulturę mniejszości narodowych i wyznaniowych.
W imieniu wszystkich pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i łączymy się z nią w bólu po stracie wspaniałego męża, ojca i dziadka.