23. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" już za nami. Przez trzy dni swoje prace zaprezentowało kilkudziesięciu artystów reprezentujących niemal każdą dziedzinę sztuki.  Poniżej prezentujemy protokoły konkursowe jurorów.

Protokół
Jurora Ekscentrycznego Wojciecha Szeląga
23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
"WITKACY POD STRZECHY" w dniu 19 września 2020 r.

Juror Ekscentryczny w osobie Wojciecha Szeląga postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

 • Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Narodowe Centrum Kultury oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Nicola Łazarów za wychwycenie bolesnej aktualności tekstu Witkacego w kontekście otaczającej nas rzeczywistości i przekonującą jego interpretację.
 • Wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Agnieszka Muraszko za pracę literacką „Scenariusz filmu krótkometrażowego WITEK (dramat na pozór absurdalny)”.
 • Wyróżnienie w wysokości 1500 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Adam Poboży za kreację w spektaklu „Eukarionty-utkane z Witkacego”.
 • Nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Jakub Krok za teksty literackie.
 • Nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Anna Musialska za kolekcję ubrań, tkanin i asamblaż pod tytułem „Nieczyste dusze”.
 • Nagrodę wysokości 4000 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje zespół Skorupa/Schaefer/Rau/Bochat za instalację wideo na dwoje aktorów pod tytułem „Mątwa”.
 • Nagrodę wysokości 4000 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Duetu Dobrze za performance pod tytułem „Wrażenia”.

Protokół
Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo
23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
"WITKACY POD STRZECHY" w dniu 19 września 2020 r.

Członkowie Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo za rzucenie pereł przed wieprze postanawiają przyznać:

 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Fundację Polski Fundusz Rozwoju Miłce O. Malzahn;
 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Fundację Polski Fundusz Rozwoju Kamie Kuik;
 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Ernst & Young duetowi Giecewicz/Stefaniec;
 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Ernst & Young Duetowi Dobrze.

Za nieocenioną pomoc i okazane serce Członkowie STKT – Teatr Rondo dziękują i przyznają:

 • Alicji Studzińskiej
 • Martynie Szabat
 • Dianie Arefiewej
 • Lenie Arciszewskiej
 • Ewie Reichert
 • Alicji Reichert
 • Weronice Stanisławskiej
 • Oliwii Żołnierczyk
 • Kacprowi Rodakowi
 • Alinie Częścik
 • Aleksandrze Krynickiej

karty prezentowe do Empiku ufundowane przez Fundację Polski Fundusz Rozwoju oraz kalendarze ufundowane przez firmę Witkac.pl.


Nagrody Macieja Rafała Witkiewicza
Jurora Honorowego 23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
"WITKACY POD STRZECHY" w dniu 19 września 2020 r.

Wszystkie Nagrody zostały ufundowane ze środków Fundacji Polski Fundusz Rozwoju.

ADAM URBANOWICZ - [250 PL]
ucz. kl. 8a Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie
" List do Witkacego"
/to skromny list, lecz świadczący o szlachetnej duchowości autora szukającego prawdy w wymiarze artystycznej egzystencji twórczości Witkacego, list bez jakichkolwiek pretensji do wyspekulowanych form literackich/

JAKUB KROK - [250 PL]
ucz. kl. 8  Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka  Węgrzce Wielkie
/za utworki pełne poetyckiej metafory, bardzo zgrabnie podane w wysublimowanym klimacie języka polskiego świadczące o niewątpliwym talencie pisarskim ucznia 8 kl. podstawówki...
Ale nie odebrałem tych błyskotliwych fraz, jako witkacowskie inspiracje dotyczące jego twórczości. Jedynie czego mogę dopatrywać się to tej próby poddania się czystemu tworzeniu - w duchu Czystej formy jako pojęcia quasi abstrakcyjnego. Zatem życzę panu Jakubowi Krokowi dalszego doskonalenia warsztatu literackiego przekazu w oparciu o "swoje siebie" wyrażanie lecz bez fałszywych odniesień do fragmentów, w tym wypadku witkacowskich aforystycznych cytatów./
/I jeszcze sprawa monodramu "Ja siebie sobie" : wolałbym gdyby autor siedział spokojnie na krześle, w płaszczu lub bez płaszcza, a nawet nago i postawionym głosem lub wykorzystując nagłośnienie unikając amatorskich gestów wyraźniej skupiłby się na dykcji/

ZUZANNA PERKOWSKA - [250 PL]
 ucz. kl. I liceum - Zespółu Szkół STO w Słupsku
/za formę tekstu piosenki jakby dedykowanej szekspirowskiej Ofelii/
"luty"    Jadwidze Janczewskiej

ZOFIA KAŚKÓW - [250 PL]
ucz. kl. II LO w Zespole Szkół Katolickich im. Świętego Marka w Słupsku
/za "Żywy Witkacy"może trochę nieporadna literacko jest ta wypowiedź, ale dotyczy prostego komunikatu żywego istnienia Witkacego w obecnej świadomości  większości Słupszczan /

AGNIESZKA MURASZKO - [250 PL]
ucz kl.III TOM  Zespołu Szkół Technicznych nr 3 w Słupsku
za Scenariusz filmu krótkometrażowego: "Witek" (dramatu na pozór absurdalnego)
/za ciekawą propozycję mini scenariusza filmowego dedykowanego Witkacemu przez uczennicę, która wykazuje właściwe wykorzystanie materiałów poznawczych/

NATALIA ZAKRZEWSKA - [250 PL]
Narkotyki jako próba osiągnięcia transcendencji w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
/jest krótką rozprawką opartą na właściwej bibliografii, w pewnym sensie ukazuje i porzątkuje temat związany z narkotycznymi eksperymentami Witkacego, których różne odzwierciedlenia znajdujemy w jego twórczości/

ARCHANGIELSKI TEATR DRAMY IM. ŁOMONOSOWA (nagranie)  [500 PL]
/nagroda za "Wrażenia" - Duet Dobrze, performance, za specyficznie trudną zabawę w duchu teatralnej Czystej formy. Ciekawa jest to próba poznawcza witkacowskiej maniery w twórczości i życiu/

TWÓRCZE SIŁY ZESPOLONE, SPEKTAKL SŁUPSK - [500 PL]
"Eukarionty - utkane z Witkacego" odebrałem jako ciekawą propozycję spojrzenia na dwie  postacie, jako te męskie gorejące jądra,  w dramacie "Matka" - na Leona na jego ojca.

WIESŁAWOWI DAWIDCZYKOWI I PAWŁOWI SADOWSKIEMU- [250 PL]
za wszelakie inspiracyjne działania artystyczne, a w tym roku szczególnie za kreatywną gitarową obsługę konkursowych przedsięwzięć: przekazuję symboliczną nagrodę.

JULIA MIELCZAREK - [250 PL]
ze Słupska za portretowe mozaiki

ZOFIA JAKUBIK - [250 PL]
z Wrocławia za pastelowy "Autoportret z maseczką

ANICETA OCHNICKA - [500 PL]
za super szekspirowsko-witkacowską, entuzjastycznie boską, kreację aktorską ubarwiającą przydługą i czasami niesmaczną akcję dotyczącą małżeńskich perturbacji Jadwigi i Stanisława Ignacego Witkiewiczów, według scenariusza spektaklu "Witkacja. Glątwa"
Cóż, zaciekawiły mnie fortepianowe akordy menueta z I Sonaty c-moll op.8 Karola Szymanowskiego dedykowanej Witkacemu oraz sceny oparte na dość "rozbebeszonych" tekstach lecz   trafnie, jednorodnie połącŁzonych. Niestety potem nastąpił przesyt tych zabiegów kompilacyjnych idący jakby w kierunku bez istotnych racji dotyczących, powiedzmy problemów tego pogmatwanego związku  skrajnych osobowości: dynamicznego artysty i uporządkowanej, dość wyniosłej w  zachowaniu urzędniczki, która starała się być jak najtroskliwszą żoną - przyjaciółką...

MARCIN BIKOWSKI TEATR MALABAR HOTEL - [ 500 PL]
Nagradzam symbolicznie aktora grającego Witkcego, pana Marcina Bikowskiego, który stworzył postać bardzo sympatyczną I ciepłą bo: “TAKI BYŁ”.

SKORUPA/SCHAEFER/RAU/BOCHAT - [ 500 PL] z Krakowa
Znakomita parafraza utrzymana w abstrakcyjnej formie “zmątwiałego” dramatu Witkacego, jest to jedyny w tym konkursie syntetyczny spektakl adekwatny do wiadomej rocznicy śmierci.

ANNA MUSIALSKA - [250 PL]
w kolekcję ubrań zatytułowaną "Nieczyste dusze" zostały asamblażowo zaklęte graficzne fragmenty witkacowskich, powiedzmy ogolnie, produktów  nadających  całości ciepłą, nieagresywną tonację pastelowych barw metaforycznie skojarzonych z  "Niemytymi duszami".

 

belka