Słupski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z Khedi Alievą, fundatorką i prezeską Fundacji Kobiety Wędrowne oraz działaczką na rzecz integracji migrantów w lokalnych społecznościach. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 17.oo w Ośrodku Teatralnym RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a.

Będzie to rozmowa o wojnie i jej konsekwencjach, o walce o życie w powojennej rzeczywistości, i dramatach uchodźczej trajektorii. Opowieść o macierzyństwie, miłości, odwadze, strachu i cierpieniu. O kaukaskiej gościnności, rodzinnych więzach i czeczeńskim honorze, ludzkim bólu. O poszukiwaniu spokoju, dobra, bezpieczeństwa i ciepła, o mocy współczującej wyobraźni, i kobiecej solidarności. Opowieść o odnajdywaniu swojego miejsca w społeczeństwie polskim, w którym różne jest niemal wszystko – poglądy, wychowanie, język, kultura, religia i światopogląd.

W trakcie spotkania poruszony zostanie tematyka adatów, czyli surowych praw czeczeńskich górali, swatów i aranżowanych małżeństw, porywania żon, relacji pomiędzy światem kobiet i mężczyzn, oraz rodowej zemsty.

Khedi Alieva - fundatorka i prezeska Fundacji Kobiety Wędrowne. Pedagog, członkini I i II kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Uchodźczyni z Czeczenii, od 2013 r. mieszka w Gdańsku. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Absolwentka Szkoły Mentorów Międzykulturowych Fundacji Ocalenie, Szkoły Liderów Fundacji RCI w Gdańsku, Programu "Draw the line" Fundacji Feminoteka oraz licznych kursów na temat rozwoju kompetencji międzykulturowych (m.in. u Miltona Bennetta i Kena Cushnera). Prowadzi warsztaty dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat integracji imigrantów. Organizuje i prowadzi warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat ich praw w Polsce. Współautorka i realizatorka programów edukacyjnych dla szkół w Gdańsku i Sopocie. Współautorka badań i artykułów naukowych na temat integracji imigrantów i uchodźców. Nominowana do European Citizienship Awards 2018 oraz Konkursie Złote Wachlarze 2018 za działania na rzecz integracji migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach.

Khedi Alievej towarzyszyć będzie Dorota Jaworska z fundacji Kobiety Wędrowne.

Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy punktowi informacyjnemu dla imigrantek i imigrantów "Port"