Miło nam poinformować, że 17. SAM NA SCENIE - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się już niebawem, a konkretnie w dniach 15 - 18 października br.

Zgodnie z kolejnymi Komunikatami Zarządu Głównego TKT -  65 OKR  

wprowadzono zmiany w REGULAMINIE

I. ZMIANY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA, KWALIFIKACJI

  1. Przy zaliczaniu do kategorii uczestnictwa w turnieju recytatorskim obowiązuje stan w dniu ogłoszenia 65 OKR w województwie
  2. Laureaci przeglądów, które odbyły przed zawieszeniem OKR, zachowują swoje uprawnienia, w tym kwalifikację do turnieju wyższego szczebla.
  3. W razie rezygnacji laureata z dalszego udziału, komitet organizacyjny może na jego miejsce zakwalifikować uczestnika z następną „lokatą” w werdykcie jury.
  4. W 65 OKR, w turnieju teatrów jednego aktora, odstępujemy od możliwości rekomendacji dodatkowego wykonawcy przez przesłanie rejestracji video.
  5. Przeglądy wszystkich szczebli odbywają się w dotychczasowej formie bezpośrednich „żywych” spotkań.

II. NOWY KALENDARZ

A. PRZEGLĄDY WOJEWÓDZKIE – muszą odbyć się do dnia 26 września 2020 r.

Przesunięcie o tydzień ostatecznego terminu traktujemy jako wzajemne zobowiązanie:

- Organizatorzy turniejów wojewódzkich, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej możliwości, prześlą n a z a j u t r z komplet dokumentów do Zarządu Głównego TKT. W odpowiednim czasie prześlemy wzorzec informacji.

- Zarząd Główny TKT w ekspresowym tempie opracuje otrzymane dane i przekaże je gospodarzom turniejów centralnych.

B. PRZEGLĄDY FINAŁOWE – odbędą się w następujących terminach:

- recytacja i wywiedzione ze słowa - 9 –11 października 2020 w Ostrołęce

- teatry jednego aktora - 15 – 18 października 2020 w Słupsku

- poezja śpiewana - 22 – 24 października 2020 we Włocławku

*Pozostają wiążące dla wszystkich realizatorów 65 OKR zasady wskazane w komunikacie nr 4:

- Podstawą każdej decyzji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

- Obowiązuje nas przestrzeganie warunków określonych przez rząd oraz właściwe władze samorządowe i inspektorów sanitarnych.

Link do strony Towarzystwa Kultury Teatralnej

belka