W dniu 16 maja w Ośrodku Teatralnym RONDO odbyły się eliminacje rejonowe XXXV Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego "Niebieskich Tarcz". 

Po zapoznaniu się z prezentacjami konkursowymi jury w osobach Urszuli Szydlik-Zielonki, Anny Rau i Wiesława Dawidczyka zdecydowało się przyznać I Nagrodę Dziecięcemu Teatrowi Dzieci za kurtyną ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku za spektakl pt. "Duc, duc, duc" w reżyserii Wioletty Domoń. Młodzi laureaci reprezentować będą słupski region w wojewódzkim etapie turnieju, który odbędzie się w Gdańsku.

II Nagrodę przyznano ex-aequo Szkolnemu Zespołowi Teatralnemu Wyczapiaści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku za spektakl pt. "Uciekinier" w reżyserii Huberta Gendiga i Grupie teatralnej Kurtynka ze Szkoły Podstawowej w Słonowicach za spektakl "Wąż" w reżyserii Jolanty Majerowskiej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanych występów, a za laureatów trzymamy kciuki w kolejnych etapach turnieju.

Galeria (zdj. Krzysztof Piotrkowski)