Zjednoczony Protokół decyzji
Jurora Honorowego Macieja Witkiewicza i Jurora Ekscentrycznego Wojtka Brewki
19. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” w dniu 17 września 2016 r.

GRAND PRIX za bezdyskusyjnie brawurowy duet. Nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Województwa Pomorskiego w wysokości 2000 zł przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego oraz nagrodę Jurora Honorowego w wysokości 1000 zł również ze środków finansowych Województwa Pomorskiego oraz nagrody książkowe Narodowego Centrum Kultury otrzymują: Ewa Ryks i Marta Grabysz

I Nagrodę przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego za popularyzację twórczości i biografii Witkacego w pobliżu koła podbiegunowego dla Kotłaskiej Polonii ufundowaną ze środków finansowych Miasta Słupska otrzymują: nagrodę w wysokości 750 zł Kama Kuik za odwagę syberyjską i upór i nagrodę w wysokości 750 zł na pastele dla dzieci i młodzieży z Kotłasu na ręce Prezesa Kotłaskiej Polonii Siergieja Guszczina oraz nagrody książkowe Narodowego Centrum Kultury

II Nagrodę przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego i Jurora Honorowego na dalsze prace nad dorosłymi dramatami Witkacego w wysokości 750 zł ze środków finansowych Miasta Słupska oraz 500 zł ufundowanych przez Macieja Witkiewicza otrzymują: Zespół „Akcja animacja” i grupa teatralna „Teatr jakiś tam” z Zespółu Szkół Społecznych STO w Szczecinku

III Nagrodę Jurora Ekscentrycznego za entuzjazm i konsekwentne zgłębianie twórczości Witkacego w wysokości 750 zł ze środków finansowych Miasta Słupska otrzymuje: Warsztat Terapii Zajęciowej „Diament” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku

Wyróżnienie specjalne przyznane przez Jurora Ekscentrycznego, Jurora Honorowego oraz Instytut Witkacego w Warszawie za dochodzenie do perfekcji w podawaniu tekstów w wysokości 500 zł ufundowanych przez Macieja Witkiewicza, w wysokości 500 zł ufundowanych przez Instytut Witkacego oraz trzytomowej edycji dramatów S.I. Witkiewicza ufundowanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje: Michał Studziński

Wyróżnienie za wynalazki muzyczne 4 tomy listów do żony ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy oraz nagrody książkowe Narodowego Centrum Kultury otrzymuje: Tomasz Giczewski

Nagrodę Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za kreacje postaci w spektaklu „Vitcatius” w wysokości 300 zł oraz trzy publikacje witkacowskie wydane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku otrzymuje: Teatr „U Przyjaciół”

Juror Honorowy, Juror Ekscentryczny przy wsparciu Gościa Specjalnego postanowili przyznać wsparcie edukacyjne: 500 zł od Macieja Witkiewicza i tom „Narkotyków” od Państwowego Instytutu Wydawniczego dla Tomasza Foltyna. Wsparcie edukacyjne: tom „Narkotyków” od Państwowego Instytutu Wydawniczego dla Zenona Durki i Oleny Durka-Jankowskiej. Wsparcie edukacyjne: tom „Narkotyków” od Państwowego Instytutu Wydawniczego dla Teatru to wyznacz ze Studia Teatralnego FREA-art