Glinaspektakl „Glina”
wieczór premierowy 13 września 2009 roku
występują : Ola Ciecholewska, Aśka Gutral, Paulina Miecznikowska, Dorota Radwańska, Michał Sierosławski, Weronika Wysocka
rekonstrukcja mitu: Przemysław Laskowski
scenariusz: zespół
reżyseria: Katarzyna Sygitowicz
opracowanie muzyczne: Maciej Sierosławski
zdjęcia: Michał Giedrojć
plakat, program, zaproszenie: Anna Grzyb
współpraca: Elżbieta i Darek Chrezińscy, Hanna Jastrzębska,Gabriela Merecka, Piotr Kowalczuk, Anna Piotrowska

Spektakl inspirowany mitologią i obyczajowością słowiańską odsłania przed widzem obrazy z przeszłości;
- opowiada zrekonstruowany „Mit o stworzeniu świata” przedstawiający walkę dobra ze złem, powstanie ziemi i historię człowieka ulepionego z gliny,
- pokazuje także niektóre obyczaje słowiańskie, np:
- korowód Marzanny - w obrzędzie uśmiercenia Zimy, kukłę - personifikację bóstwa, obnoszono wokół wioski ze śpiewami, wyśmiewając śmierć i srogie dolegliwości zimy, przyzywano jednocześnie wiosnę przy dźwiękach rytualnych grzechotek, piszczałek, dzwonków i bębnów płoszących ciemne moce i złe demony,
- rozpleciny - zwane też warkoczem to dawny obrzęd obchodzony przez narzeczoną i druhny w ostatni wieczór przed ślubem, były symbolicznym pożegnaniem panieństwa.

Zadaliśmy sobie pytanie; z jakiej gliny jesteśmy ulepieni?

Zespół : Praca nad spektaklem jest dla nas fascynującą przygodą - podróżą w przeszłość. Próbowaliśmy skleić rozbity dzban …i pokazać zwyczajny los człowieczy: czas zabawy, czas miłości, czas odchodzenia…

Praprzeszłość stanowi o naszym rodowodzie, jest genetycznym i genealogicznym zapisem naszej tożsamości. Źródła teatru słowiańskiego wypływają między innymi z rytuałów odnowy życia i kultu przodków.


Nagrody
- II Nagroda – Otwarta Srebrna Kurtyna na 6 Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „ inny – 2009” w Krośnie
- Złota Misa Borowiny – XXXI Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form - Horyniec Zdrój 2010

Z notatek prasowych

(…) „Otwarta Srebrna Kurtyna powędrowała do “Ochotniczej Twórczości Teatralnej GWIŻDŻE” ze Słupska za spektakl “GLINA”. Pramity o początku świata, przesądy, stworzenie człowieka z gliny i walka o władzę, zostały znakomicie rozegrane warsztatowo przez aktorów, nie sięgających po zbyt wyszukane środki wyrazu (…)”
(Gazeta Festiwalowa Autor: Przemek Polański, 11 czerwca 2009)
„To oszczędne w środkach wyrazu przedstawienie ma świetną oprawę muzyczną, a forma spektaklu współgra z przekazywana treścią. Prapoczątki słowiańskości podkreślają zgrzebne stroje aktorów i gliniane naczynia, które służą im za rekwizyty. Swoją drogą samodzielnie przez nich wykonane. Młodzi aktorzy znakomicie dają sobie radę z ruchem scenicznym i słowem. (…)”
(„Pramity na scenie”, Joanna Jusianiec, Kurier słupski nr 7 18 lutego 2010, str. 11)
„Spektakl jest sceniczną rekonstrukcją słowiańskiego mitu (…) Pojawia się w nim wszystko co charakterystyczne dla tematyki prapoczątków – od pierwotnego chaosu po objęcie ziemi w posiadanie przez człowieka. Nie brakuje w nim ścierania się dobra ze złem, ani związków kosmogonicznych, ani też ludzkich. Szkicowo zarysowany panteon bóstw słowiańskich nie wymaga od widza nadmiernej erudycji, daje natomiast istotę jego władzy i zakres ingerencji w ludzkie życie. Staje się przez to czytelne i łatwe w odbiorze. Takie ujęcie tematyki wymagało jednak od młodych aktorów inwencji i pracy na wyrazistością gestu i wypowiadanego(również symultanicznie) słowa. (…) opracowanie muzyczne Macieja Sierosławskiego przydało zdarzeniom scenicznym wymiaru transcedentalnego wspomagającego poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to z jakiej gliny jesteśmy ulepieni.”
(„Ze słowiańskiej gliny”, (hrk), Zbliżenia Nr4(82)-26 lutego 2010, str. 13)