Organizatorami XI edycji Konkursu Plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” są Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej.

Do końca stycznia 2019 roku można było zgłosić chęć udziału w największym w naszym regionie konkursie dla plastyków-amatorów. W konkursie mogli wziąć udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni, w tym młodzież od 16 roku życia. Warunkiem było dostarczenie 1 pracy w zakresie malarstwa lub 1-2 rzeźb o dowolnej tematyce.

Konkurs Plastyczny „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” adresowany jest do artystów ze Słupska i całego województwa pomorskiego. Jego celem jest ukazanie niezwykłego potencjału oraz niespożytego talentu tkwiącego w twórcach z naszej ziemi. Dodatkowo wystawa pokonkursowa daje szanse na ocenę stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego.

W XI edycji konkursu "Niekontrolowany Obszar Wrażliwości" przyznane zostaną nagrody, ufundowane przez władze samorządowe, stowarzyszenia twórcze, szkoły i darczyńców prywatnych; m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Słupska, Starostwo Powiatowe, Akademię Pomorską oraz Liceum Plastyczne im. Witkacego w Słupsku. Wydarzenie swoim patronatem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz Starosta Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski.

Do Konkursu zgłoszono 113 prac od stu autorów, w tym: 38 rzeźb i 75 obrazów.

Lista osób biorących udział w konkursie:

Malarstwo:

 1. Zofia Michalska
 2. Barbara Puzio
 3. Anna Krawczuk
 4. Irena Parniewska
 5. Lila Kępska
 6. Beata Czupryniak
 7. Paweł Kędzierski
 8. Henryka Cabaj
 9. Lidia Mędrkiewicz
 10. Elżbieta Karchut
 11. Mieczysław Bednarski
 12. Romana Małecka
 13. Krystyna Czucha
 14. Elżbieta Bernacka- Hanus
 15. Henryk Jachimek
 16. Dorota Staszewska
 17. Krystyna Hrehorowicz
 18. Janina Szymanowska
 19. Ewa Świderska- Mądry
 20. Eugeniusz Kozłowski
 21. Marek Seweryniuk
 22. Renata Ambrożkiewicz
 23. Anna Pakszys
 24. Urszula Jagodzińska
 25. Longina Wysocka
 26. Gabriela Janicka
 27. Anna Zduńczyk
 28. Aleksander Stolicki
 29. Ksawera Garbicz
 30. Grzegorz Żywicki
 31. Barbara Broda
 32. Irena Grygiel
 33. Bogumiła Skomoroko
 34. Lidia Zielińska
 35. Danuta Sokołanko
 36. Anna Cieślińska
 37. Ewa Marczak
 38. Halina Janiszewska
 39. Dorota Kędzierska
 40. Jolanta Arcimowicz
 41.  Henryka Marczak
 42. Helena Has
 43. Sabina Banach
 44. Zuzanna Firlong
 45. Alicja Łubińska
 46. Karolina Gadulska
 47. Oliwia Śledź
 48. Zofia Lewandowska
 49. Karolina Sendecka
 50. Natalia Bartkowiak
 51. Wiktoria Kozłowska
 52. Julia Bryta
 53. Martyna Krawczyk
 54. Katarzyna Barszcz
 55. Ewa Skrzypczyk
 56. Maciej Gawlak 
 57. Bogusława   Serweńska
 58. Hanna Chmielińska
 59. Stanisława Dawidowicz
 60. Grażyna Ramczyk  
 61.  Józefa Klemm
 62.  Maria Pawlus 
 63.  Joanna Buniek   
 64.  Maria Laskowska 
 65.  Małgorzata Skierka     
 66. Andrzej Mozol     
 67. Halina Krewniak 
 68. Elżbieta Ciupa
 69. Róża Ellwart- Lis
 70. Zdzisław Grajper
 71. Jadwiga Niedbała
 72. Aldona Lis    
 73. Alina Walkusz
 74. Danuta Zięć    
 75. Wanda Janowicz                                                 

Rzeźba:

 1. Maria Aleksandrowicz
 2. Anna Krawczuk
 3. Grzegorz Herda
 4. Piotr Steć
 5. Adam Bryl
 6. Zenon Skibiński
 7. Krzysztof Grzejszczak
 8. Czesław Kowalczyk
 9. Jan Jakubczyk:
 10. Gabriela Siecińska
 11. Kazimierz Kostka
 12. Małgorzata Bąkowska:
 13. Ewa Grużewska
 14. Piotr Teresiak
 15. Halina Janiszewska-
 16. Kinga Latos
 17. Marek Skrzypek
 18. Natalia Bartkowiak
 19. Oliwia Gumowska
 20. Daniel Jankowicz
 21. Paweł Rubacha
 22. Stanisława Dawidowicz 
 23. Jacek Janowski 
 24.  Kazimierz Mielewczyk 
 25. Wojciech Strahl

Jury wybrało najlepsze prace spośród dzieł rzeźbiarskich i malarskich, które rokrocznie nadsyłane są do Słupskiego Ośrodka Kultury. W składzie Jury znaleźli się art.pl. dr Aleksandra Jadczuk z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, art. malarz Henryk Klaja ze Słupska, art. rzeźbiarz Edward Iwański ze Słupska oraz historyk sztuki mgr Anna Sudecka z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W ocenie Jurorów poziom konkursu był wysoki, zgłoszone prace charakteryzowały się dużą różnorodnością walorów artystycznych, technik, umiejętności i poziomu wrażliwości. Nagrodzono te prace, które cechował wysoki poziom wyobraźni, wrażliwości oraz swoboda twórcza.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” odbędzie się dnia 21 lutego 2019r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Teatralnym Rondo przy ul. Niedziałkowskiego 5a  w Słupsku.  Wystawę pokonkursową będzie można obejrzeć w Galerii OT Rondo oraz restauracji Anna de Croy przy ulicy Dominikańskiej 5.