Zakres działania Stefana Morawskiego obejmował teren powiatu słupskiego. Wystawy malarstwa plastyków amatorów eksponowane były w miejskich i wiejskich ośrodkach kultury m. in. w Główczycach, Smołdzinie, Zaleskich, Pobłociu, Gardnie Wlk., Stowięcinie, Potęgowie, Klukach a także w Ustce w Klubie Oficerskim i Klubie Morskim. Wystawy malarstwa organizowane były również w klubach słupskich np.: Klub Kultury "Słowinka", ZPC "Pomorzanka", Klub WSS, Klub SP MO.

  • 14.I.1967 - wystawa grafiki Stefana Morawskiego pt. "Wietnam walczący"
  • 13.I.1970 - wystawa prac Edwarda Medera

W 1969 roku Klub Plastyków Amatorów liczył 29 osób.

W latach 1970-74 zauważamy szczególnie ożywioną działalność wystawienniczą. Eksponowane są prace autorów profesjonalnych oraz studentów wyższych uczelni plastycznych. Stefan Morawski otacza opieką młodych artystów. Organizuje wystawy prac Jana Fabicha, Andrzeja Słowika Mirosława Jarugi, Mariana Zielińskiego, Anny Knihnickiej, Andrzeja Szczepłockiego, Henryka Gascha. Współdziała z ZPAP w Koszalinie. Klub Plastyka uczestniczy w wystawie jubileuszowej z okazji 15-lecia ZPAP w Koszalinie. Kontakty te mają wpływ na rozwój artystyczny plastyków amatorów W kwietniu 1972 roku tworzy się pierwszy Powiatowy Przegląd Twórczości Amatorskiej. Klub Plastyka organizuje wystawy indywidualne amatorów w Klubie EMPiK, "Słowince", a także w salach wystawowych w Koszalinie i Szczecinku. Na początku lat 70-tych na szczególną uwagę zasługują wystawy rysunku i malarstwa:

Stefana Morawskiego, Andrzeja Szczepłockiego, Joanny Jasiunas, Władysława Lachowicza,WładysławaRybaka, Zenona Frąckiewicza, Juliana Tomaszkiewicza, Marii Łypaczewskiej, Eugeniusza Michalskiego. Organizowane są też wystawy zbiorowe uczestników Klubu. Nawiązuje się współpraca z Klubem Plastyków Amatorów z Gorzowa Wlk.

  • 11.I.1972 - prezentowana jest wystawa prac MŁODYCH TWÓRCÓW z powiatu słupskiego pt. "Rzeźba i malarstwo".

W tym czasie prezesem Klubu jest Władysław Lachowicz.

W 1973 roku Klub Plastyka Amatora reprezentują: Dys Wanda, Frąckiewicz Zenon, Adam i Maciej Gawlakowie, Jolanta Gez, Franciszek Gieresz, Wanda Grabowska, Joanna Jasiunas, Kazimierz Kleszczewski. Władysław Lachowicz, Franciszek Leszkiewicz, Barbara Lizak, Maria Łypaczewska, Wacława Pożdzik, Marek Seweryniuk, Danuta Sokołanko, Andrzej Szczepłocki, Jan Szeder, Julian Tomaszkiewicz, Zdzisław Urbanek, Aldona Zak., Włodzimierz Cukowski, Józef Chełkowski, Jan Chmielak, Wojciech Kucharski, Eugeniusz Michalski, Gerard Modrzejewski, Zbigniew Niedźwiecki, Józef Pachnik, Wojciech Strahl.

Historia (część I)  Historia (część III)