Klub Plastyka założony przez Stefana Morawskiego działa od 1958 roku i zrzesza 60 osób. Są to ludzie o zróżnicowanym wieku (od 20 do 90 lat!) i statusie społecznym. Pasjonują się malarstwem i rzeźbą.

Przynależność do Klubu pozwala im na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych. Uczestniczą w wystawach, plenerach, konkursach o charakterze miejskim i ogólnopolskim. Na przestrzeni lat wiele osób z Klubu Plastyka ukończyło studia plastyczne, niektórzy z nich wykładają na Akademiach Sztuk Pięknych. Słupscy plastycy amatorzy są wysoko oceniani w konfrontacjach ogólnopolskich, otrzymują nagrody i wyróżnienia, przyczyniając się do promocji Klubu, a tym samym i miasta.

Klub, wspierając twórczość plastyków, jest współorganizatorem plenerów, wystaw indywidualnych dla wyróżniających się członków Klubu, wykładów z zakresu historii sztuki oraz konsultacji indywidualnych z zakresu malarstwa i rzeźby

Stefan Dziadek Morawski