Daniel Jankowicz urodził się w Słupsku w 1959 roku. Uczył się w Zespole Szkół Mechanicznych im. Janka Krasickiego w Słupsku. W trakcie nauki trenował przez cztery lata siatkówkę, grając w międzyszkolnej drużynie.

Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami technicznymi wybrał studia na wydziale Mechaniczno - Technologicznym Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1984 roku - uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął pracę zawodową w Fabryce Maszyn Rolniczych jako technolog, następnie przeszedł do pracy w Fabryce Naprawy Autobusów KAPENA jako samodzielny konstruktor.

W roku 1994 zmienił charakter zatrudnienia i podjął pracę w firmie Rubbermaid - Poland na początku jako kierownik działu planowania produkcji, a następnie po awansie jako szef produkcji. W 2004 roku z powodu choroby przeszedł na rentę inwalidzką.

Od kilku lat Daniel Jankowicz jest członkiem Klubu Plastyka im. St. Morawskiego oraz Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej. Uczestniczy w wystawach, konkursach, a szczególna wrażliwość artystyczna ujawnia się w Jego twórczości rzeźbiarskiej.

Daniel Jankowicz jest laureatem Nagrody Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury w Konkursie Plastycznym „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości - 2014” za rzeźbę pt. "Czaple”.


 GALERIA PRAC: