Funkcjonowanie  studia nagrań ma duże znaczenie dla prawidłowej realizacji prac przy wzbogacaniu zbiorów, utworzonego przez nas Słupskiego Archiwum Muzycznego (SAM), zawierającego nagrania słupskich zespołów i wykonawców od lat 60 XX wieku do chwili obecnej.

SAM to ciągłe uzupełnianie i tworzenie archiwum komputerowego oraz zachowanie i utrwalenie dostępnych materiałów muzycznych, wykonawców działających na terenie miasta w minionych latach. Część unikalnych nagrań, znajdujących się w zbiorach prywatnych oraz Pracowni Muzycznej SOK, zrealizowano na nośnikach analogowych przez co mogą ulec uszkodzeniu lub utraceniu. Skopiowanie nagrań na nośniki cyfrowe gwarantuje ich zachowanie, rozpowszechnianie i promowanie bez ryzyka ich utraty, i po ich obróbce, w jakości czasami o wiele wyższej niż oryginał.

SAM to strona internetowa prezentująca nagrania, oraz drogą korespondencji elektronicznej, dająca możliwość pozyskiwania przez nią materiałów z innych, czasem obecnie niedostępnych źródeł.

Pragniemy poprzez tę stronę dotrzeć do jak największej ilości materiałów archiwalnych znajdujących się w prywatnych zbiorach oraz, za zgodą ich posiadaczy i autorów, umieszczenie ich w zbiorach muzycznych SAM. W chwili obecnej zbiory archiwum są sukcesywnie uzupełniane, a sama idea jej funkcjonowania spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wykonawców jak i rozgłośni radiowych.  Zauważyć tu można ponadlokalny i ponadregionalny zasięg oddziaływania naszego projektu oraz nowatorstwo i wypełnienie brakującej luki archiwizującej działalność muzyczną nie tylko na naszym terenie.

Obecnie dostępne są informacje, materiały fotograficzne i nagrania (773 utwory) 96 wykonawców.

Wejście do archiwum