Pracownia Ceramiczna Słupskiego Ośrodka Kultury rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2004 r.

Głównymi inicjatorami jej utworzenia byli Marzenna Mazur i Henryk Soja z Muzeum Pomorza Środkowego. Opracowali oni projekt przywrócenia, propagowania i rozwijania słupskiej ceramiki. Powstanie Pracowni wspierały również ówczesne władze Słupska. Zakupu sprzętu i wyposażenia dokonano dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury.

W bardzo krótkim czasie pracownię zdominowali sympatycy glinianych zabaw. Zajęcia warsztatowe cieszyły się ogromną popularnością wśród małych i dużych, a instruktorzy prowadzili tyle grup, na ile pozwalały im możliwości lokalowe i przerobowe pracowni. Już po pierwszych kilku miesiącach wiedzieliśmy, że aby sprostać wymaganiom słupszczan, powinniśmy zamieszkać w większym lokalu.

Perspektywa powiększenia budynku pracowni pojawiła się wraz z rozpoczęciem przez Miasto Słupsk wdrażania projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015". Dzięki tej ogromnej inicjatywie w planach rewitalizacyjnych znalazł się również budynek Pracowni Ceramicznej SOK. Pierwszy budynek pracowni został zrównany z ziemią, a na jego miejscu stanął obecny: piękny i nowoczesny. A przede wszystkim na tyle duży, by pomieścić wszystkich, tych którzy lubią lepić w glinie, ale też filcować, tworzyć witraże, czy biżuterię.