W dniach 26 - 28 maja Słupski Ośrodek Kultury i Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk będą gościć przedstawicieli ośrodków kultury, które brały udział w ubiegłorocznym projekcie realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Zaproś nas do siebie".

W trakcie trzydniowej wizyty uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach o tworzeniu kultury czerpiąc z tożsamości miejsca oraz wielokulturowości, wymienią poglądy na temat zasobów, potencjału, możliwości, a także ograniczeń ośrodków kultury „na prowincji”.

Wizyta studyjna na Pomorzu ma na celu pokazanie, w jaki sposób wspierać społeczność lokalną w aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, jak włączać mieszkańców w działania instytucji kultury, czerpiąc z tożsamości lokalnej, różnorodności dziedzictwa, wymianę doświadczeń na temat środowiska wiejskiego i jego apetytu na kulturę. Przeanalizujemy również zmiany, jakie zaszły w Słupskim Ośrodku Kultury po przyłączeniu Młodzieżowego Centrum Kultury oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk w kontekście udziału obu placówek w projekcie Zaproś nas do siebie!

Dla naszych gości przygotowaliśmy szereg ciekawych spotkań i atrakcji. Wizyta w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, spotkanie z przedstawicielami władz miasta i gminy Słupsk, wycieczkę do Bunkrów Bluchera w Ustce, wyjazd do Krzemienicy i Swołowa, a także spektakle w Ośrodku Teatralnym RONDO i Teatrze Lalki TĘCZA.

Uczestnicy wizyty studyjnej zdobędą dodatkową wiedzę dotyczącą:

  • funkcjonowania placówek kultury "na prowincji",
  • niestygmatyzowania kultury tworzonej w placówkach poza dużymi miastami,
  • tworzenia marki miejsca,
  • oczekiwań mieszkańców wsi wobec lokalnych ośrodków kultury,
  • funkcjonowania placówek kultury w procesie zmian,
  • inicjatyw oddolnych, które mogą stać się źródłem dochodu,
  • tworzenia pracowni ceramicznej

NCK logoProjekt „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas kilku miesięcy wizyt studyjnych, warsztatów, konsultacji z ekspertami oraz spotkań zespołowych!