W ramach realizacji projektu 22. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku, którego celem jest m.in. promowanie idei otwartości na inne grupy kulturowe, zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na podcast na temat historii cmentarza żydowskiego w Słupsku. Na autorów najlepszych podcastów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Według oficjalnych dokumentów, pierwsi Żydzi przybyli do Słupska na początku XVIII wieku. W 1815 roku, za sprawą zgody udzielonej przez ówczesnego dyrektora policji, odbyły się pierwsze pochówki na nowoutworzonym cmentarzu żydowskim. Cmentarz, wraz z istniejącym do dziś, a oddanym do użytku w 1908 roku domem przedpogrzebowym, działał do 1941 roku. W późniejszych latach większość zabytkowych stel nagrobnych została zdewastowana, a ostatnie ocalałe macewy zostały wywiezione z terenu cmentarza.

 

Nie zwlekajcie! Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Pełny regulamin organizowanego przez stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny i Słupski Ośrodek Kultury konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są poniżej:

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN

Konkursu na podcast na temat historii cmentarza żydowskiego w Słupsku

Postanowienia ogólne

§ 1

1) Organizatorami Konkursu  są stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny i Słupski Ośrodek Kultury.

2) Konkurs jest częścią projektu 22. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku.

3) Celem projektu 22. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku jest m.in. docieranie z ideą otwartości na inne grupy kulturowe do jak najszerszego grona odbiorców oraz  budowanie świadomości różnorodności tkanki społecznej za pośrednictwem kanałów społecznościowych.
4) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich oraz do osób dorosłych i będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: młodzieżowej i dorosłej.

5) Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Słupski Ośrodek Kultury.

 6) Oceny zgłoszonych do Konkursu podcastów dokonuje komisja, w skład której wejdą aktywiści Forum Dialogu z grupy „Na zachód od Warszawy” oraz historycy.

Zasady konkursu

 

§ 2

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie i przesłanie podcastu na  temat historii cmentarza żydowskiego w Słupsku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do  30 czerwca 2024 r. wraz z Kartą Zgłoszenia zawierającą oświadczenie o udzieleniu licencji i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 i 4 poniżej .

2) Podcast powinien trwać około 10 -15 minut i zostać zapisany w formacie mp3 lub wav.

3) Uczestnik konkursu wysyłając Kartę Zgłoszenia udziela Słupskiemu Ośrodkowi Kultury  niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie podcastu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.U.2021.1062 t.j. ze zm.) w szczególności: umieszczenie w pamięci komputera, publikacja na kanałach społecznościowych, jak też edycja i montaż w ramach potrzeb technicznych, wynikających z konieczności zapewnienia nagraniom odpowiedniej jakości.

4) Uczestnik konkursu wysyłając Kartę Zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Słupski Ośrodek Kultury jego danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

6) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie  5 września 2024r. a 6 września nastąpi Gala wręczenia nagród podczas 22 Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku

 

§ 3

1) Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, których podcast zostanie najwyżej oceniony przez komisję.
2) W ocenie zgłoszonych podcastów komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak:

  1. a) zgodność treści podcastu z prawdą historyczną,
  2. b) interesujący sposób przedstawienia historii,
  3. c) jakość techniczna nagrania.

3) Komisja działać będzie niezależnie, a jej decyzja o zakwalifikowaniu podcastu do nagrody będzie ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji, uczestnikom nie będzie przysługiwać droga odwoławcza.

4) Zwycięskie podcasty zostaną  opublikowane w mediach społecznościowych KPZ i SOK .

5) W Konkursie przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.