Kulturalna integracja / Культурна інтеграція

Różne
Termin: 2022-07-11 16:00 - 2022-09-15 00:00

Miejsce: Szkoła Kultury, ul. Banacha 17; OT Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a i Rękodzielnia, ul. Wojska Polskiego 10a

Kulturalna integracja
 
Od lipca do końca października odbywać się będą integracyjne warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Ukrainy i z Polski. Będą to warsztaty teatralne, taneczne, animacyjno-rytmiczne, ceramiczne i warsztaty makramy oraz sitodruku.
 
W zależności od potrzeby w warsztatach będą mogli uczestniczyć opiekunowie wraz z dziećmi, a w przypadku zajęć dla osób dorosłych - dla dzieci zorganizujemy opiekę.
Warsztaty przeprowadzą animatorzy i instruktorzy po wstępnym przeszkoleniu przez traumoterapeutę, który weźmie też udział w przygotowaniu programów poszczególnych warsztatów, uwzględniając traumatyczne przeżycia wojenne Ukraińców.
Podczas zajęć obecny będzie tłumacz języka ukraińskiego/rosyjskiego (w zależności od potrzeby). Warsztaty zakończone zostaną pokazami i wystawą.
Wszystkie warsztaty, pokazy i wystawy odbędą się w budynkach należących do Słupskiego Ośrodka Kultury:
- w Ośrodku Teatralnym Rondo przy ul. Niedziałkowskiego 5a,
- w Rękodzielni przy ul. Wojska Polskiego 10 a
- oraz "Emceku" przy Alei 3 Maja 22.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2022” oraz ze środków Miasta Słupska.
Bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Kulturalna integracja” odbywać się będą od 11 lipca 2022 r.
🎭 Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 10-15 lat (12 spotkań po 2 godziny)
– w środy od 16 do 18, w Szkole Kultury przy ul. Banacha 17
💃 Warsztaty taneczne dla dzieci od 8 r. ż. (12 spotkań po 2 godziny)
– w poniedziałki i czwartki od 16 do 18, w Szkole Kultury przy ul. Banacha 17
🧱 Warsztaty ceramiczne
– w środy dla młodzieży i osób dorosłych, od 16 do 18, w Rękodzielni przy ul. Wojska Polskiego 10a (6 spotkań po 2 godziny)
- czwartki dla dzieci od 7 do 13 lat, od 16 do 18, w Rękodzielni przy ul. Wojska Polskiego 10a (6 spotkań po 2 godziny)
🥁 Warsztaty animacyjno-rytmiczne – dla dzieci i osób dorosłych (rodzinne), we wtorki w godzinach od 16 do 18, w Ośrodku Teatralnym Rondo przy ul. Niedziałkowskiego 5a (12 spotkań po 2 godziny)
🧵 Warsztaty makramy – dla młodzieży i osób dorosłych, w czwartki od 16 do 18, w Emceku przy ul. 3 Maja 22 (12 spotkań po 2 godziny)
Oferta skierowana jest do Polaków i do Ukraińców. Liczba miejsc ograniczona.
Rekrutacja telefoniczna pod numerem telefonu: 538922837 w godzinach od 10 do 16.
 
Культурна інтеграція
 
Від липня та до кінця жовтня триватимуть інтеграційні майстерні для дітей, підлітків та дорослих з України та Польщі. Це будуть майстер-класи з театру, танцю, анімації та ритміки, майстер-класи з кераміки, макраме та трафаретного друку.
Залежно від потреб, майстер-класи зможуть відвідувати опікуни з дітьми, а в разі занять з дорослими – організуємо догляд за дітьми.
Майстер-класи проводитимуть аніматори та інструктори після початкової підготовки у лікаря-травмотерапевта, який також візьме участь у підготовці програм індивідуальних майстер-класів з урахуванням травматичного досвіду війни українців.
Під час занять (залежно від потреб) буде присутній український/російський перекладач. Майстер-класи завершаться шоу та виставою.
Усі майстер-класи, шоу та вистави відбуватимуться в будівлях, що належать Слупському культурному центру:
- у Театральному центрі “Рондо” на вул. Niedziałkowskiego 5a,
- в Rękodzielni на ul. Wojska Polskiego 10 a
- та "Emcek" на Aleja 3 Maja 22.
Проект співфінансували Міністерство культури та національної спадщини в рамках програми Національного центру культури „Kultura Interwencje 2022” та місто Слупськ.
 
Безкоштовні занятя в рамках проєкту „Культурна інтеграція” відбудуться від 11 липня 2022 р.
🎭 Театральні майстер-класи для дітей віком 10-15 років (12 зустрічей по 2 години)
– по середам від 16 до 18, в Школі Культури вул. Banacha 17
💃 Танцювальні майстер-класи для дітей від 8 років (12 зустрічей по 2 години)
– в понеділки та четверги від 16 до 18, в Школі Культури вул. Banacha 17
🧱 Майстер-класи з кераміки
– по середам для підлітків та дорослих осіб, від 16 до 18, w Rękodzielni на вул. Wojska Polskiego 10 a (6 зустрічей по 2 години)
- у четверги для дітей від 7 до 13 років, від 16 до 18, w Rękodzielni на вул. Wojska Polskiego 10a (6 зустрічей по 2 години)
🥁 Анімаційно-ритмічні майстер-класи – для дітей та дорослих осіб (родинні), у вівторки від 16 до 18, у Театральному центрі “Рондо” на вул. Niedziałkowskiego 5a (12 зустічей по 2 години)
🧵 Майстер-класи з макраме – для підлітків та доросих осіб, у четверги від 16 до 18, у Emceku на вул. 3 Maja 22 (12 зустрічей по 2 години)
Пропозиція спрямована на поляків та українців. Кількість місць oбмеженa.
Прийом за номером: 538922837, від 10 до 16 год.

 

Telefon
538922837
Strona WWW

 

Terminy


  • Od 2022-07-11 16:00 do 2022-09-15 00:00