Akcja STOP POWODZIOM

P O D Z I Ę K O W A N I A

Słupski Sztab Akcji STOP POWODZIOM, organizowanej przez Fundację WOŚP Jurka Owsiaka, składa serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom i darczyńcom, którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia.

Szczególnie serdecznie pragniemy podziękować Wolontariuszom oraz towarzyszącym im słuchaczom Szkoły Policji, którzy mimo upalnej pogody oraz wakacji stawili się 4 lipca 2010r. i ofiarnie kwestowali na ulicach miasta i w centrach handlowych. Składamy również podziękowania tym centrom handlowym Słupska, które zgodziły się przyjąć pod swój dach Wolontariuszy oraz skarbonki stacjonarne Akcji (Delikatesy ABC, Delikatesy MARIACKIE, Galeria SŁUPSK, Market Budowlany OBI, Market E.LECLERC, Sklep SAM CZAR, Hipermarket REAL w Kobylnicy, Centrum Handlowe JANTAR oraz Galeria PODKOWA). Szczególnie gorące podziękowania składamy pracownikom Banku PEKAO SA oddział w Słupsku, którzy przeliczyli pieniądze ofiarowane przez mieszkańców Słupska i okolic. Z całego serca dziękujemy także słupskim firmom, które włączyły się w organizację Akcji: firmie SERITEXT, Agencji Ochrony JANTAR, Stowarzyszeniu JOANNICI Dzieło Pomocy, galerii ARTELIER oraz firmie TAXI CITY.

W 7 skarbonkach stacjonarnych wystawionych w Centrach Handlowych i w Młodzieżowym Centrum Kultury oraz w skarbonkach 44 Wolontariuszy zebrano aż 13.624,24 zł. Cała kwota została przekazana przez Słupski Sztab Akcji STOP POWODZIOM na konto Fundacji WOŚP.

W imieniu
Słupskiego Sztabu
Akcji STOP POWODZIOM
Anna Maćkowiak

Młodzieżowe Centrum Kultury jako Słupski Sztab akcji "STOP POWODZIOM", informuje, iż 4 lipca 2010r. (niedziela) odbyła się jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Celem Akcji było zakupienie sprzętu, który w przyszłości przeciwdziałać będzie powodzi lub łagodzić jej skutki.

Kwesta na ulicach miasta odbywała się 4 lipca 2010r. w godz. 10.00 ? 17.00, a po kweście zorganizowano koncert na tarasie MCK. Wystąpili: solistki Studia Piosenki MCK: Karolina Rumaczyk, Klaudia Sauermann, Marta Wójcik i Marysia Potrawiak; Kasia Wołoszyn z Klubu KWADRAT oraz solistki Studia Wokalnego AKCENT z SOK-u: Kasia Smyk i Justyna Kowalska. Zobaczymy także zespoły taneczne: Teatr Tańca ENZA oraz Mini Teatr Tańca ENZA, jak również małe baletniczki z Ogniska Baletowego i zespół FRIKI STEPS Studia Tańca BALANCE.

Najwyższe kwoty zebrali:

 1. Milena Paszkiewicz - 717,63
 2. Maciej Kobyliński - 713,21
 3. Wojciech Giejbo - 712,58
 4. Wojciech Lewenstam - 681,82
 5. Elżbieta Łupisz - 680,28
 6. Beata Matusiak - 657,34
 7. Katarzyna Palińska - 514,03
 8. Sylwia Najdowska - 462,64
 9. Anna Łupisz - 413,47
 10. Aleksandra Madej - 381,41
 11. Anna Fraś - 372,36
 12. Joanna Rzeźnik - 360,57
 13. Eugeniusz Dańczak - 349,92
 14. Aleksandra Wojtkuńska - 345,89
 15. Marta Banaś - 343,31
 16. Hanna Kochańska - 328,68

.

Więcej informacji na temat akcji na stronie Fundacji WOŚP

http://www.wosp.org.pl/stoppowodziom

.

Regulamin Wolontariusza

Akcji WOŚP "STOP POWODZIOM"

Sztab w Słupsku

Działający przy Młodzieżowym Centrum Kultury

Celem Akcji jest: zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych i zawodowych jednostek straży pożarnej oraz innych jednostek ratowniczych.
1. Osoba zgłaszająca się do Sztabu, wyrażająca chęć pomocy w organizacji i w czasie Akcji, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać zasad, na jakich działa Sztab.
2. Osoba przyjęta przez Sztab do pomocy przyjmuje status Wolontariusza.
3. Sztab dobiera Wolontariuszy, a Szef Sztabu zgodnie z pkt. 7 Regulaminu Sztabów, decyduje o ostatecznym wyborze wolontariuszy do przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy w ramach Akcji.
Wolontariuszowi mogą być powierzone inne zadania w ramach przygotowań i w czasie Akcji.
4. Wolontariuszom, którym Szef Sztabu powierzył przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy w dniu 4 lipca 2010r. wydawane będą od godz. 9.00 w Młodzieżowym Centrum Kultury, al. 3 Maja 22
a) identyfikator / opieczętowany z hologramem /,
b) skarbonka WOŚP, która upoważnia do zbiórki pieniędzy,
c) serduszka WOŚP,
Odbiór identyfikatora i skarbonki Wolontariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.
5. Wolontariusz:
a) zbiera pieniądze tylko w dniu 4 lipca 2010r., w godz. 10 00 ? 17 00
(zgoda na przedłużenie czasu kwesty może być wydana indywidualnie, ustnie
przez Szefa Sztabu)
b) nie może kwestować w pojedynkę.
Kwestuje zespół, w którym muszą być co najmniej 3 osoby, w tym:
- jedna osoba pełnoletnia
- jedna osoba posiadająca identyfikator Wolontariusza i skarbonkę WOŚP
Pozostałe osoby nie muszą mieć identyfikatorów i skarbonek. Otrzymują znaczki przygotowane przez Sztab. Muszą być obecne w zespole kwestującym przez cały czas trwania kwesty, aż do zdania skarbonki w miejscu wyznaczonym przez Sztab, tj. w Młodzieżowym Centrum Kultury przy al. 3 Maja 22 w Słupsku
c) zbiera pieniądze na terenie Słupska, w obszarze ulic wyznaczonych przez Sztab
d) zbiera pieniądze na ulicach ? nie kwestuje ?pukając do drzwi?
6. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzoną mu na czas kwesty skarbonkę i zwrócić ją w stanie nieuszkodzonym, bez naruszenia zabezpieczających ją plomb i banderoli.
W przypadku naruszenia jej z przyczyn obiektywnych Wolontariusz zobowiązany jest:
- w możliwy sposób zabezpieczyć uszkodzenia
- niezwłocznie dostarczyć uszkodzoną skarbonkę do wyznaczonego przez Sztab miejsca w celu jej zdania i ewentualnego pobrania nowej skarbonki
Powyższe czynności muszą być wykonane przy uczestnictwie wszystkich członków zespołu kwestującego.
7. Wolontariusz pod żadnym pozorem nie może otwierać przydzielonej mu skarbonki ani wyciągać z niej żadnej zawartości.
8. Dopuszcza się, aby w czasie trwania zbiórki Wolontariusz wymienił zapełnioną skarbonkę na nową, w wyznaczonym przez Sztab miejscu.
9. Po zakończeniu kwesty, wcześniej lub o wyznaczonej przez Sztab godzinie, cały zespół kwestujący:
a) udaje się niezwłocznie do Młodzieżowego Centrum Kultury
b) zdaje zaplombowaną skarbonkę
c) Wolontariusz, któremu została przydzielona skarbonka, otrzymuje od przedstawiciela Sztabu ?Potwierdzenie odbioru skarbonki WOŚP?. Jest to dowód dla Wolontariusza, że rozliczył się z otrzymanej skarbonki (bez przeliczenia jej zawartości).
d) po przeliczeniu zawartości skarbonki w dniu Akcji, Wolontariusz otrzyma
ustną informację o zebranej kwocie PLN .
10. Przyjęta od Wolontariusza, zaplombowana Skarbonka przekazana zostaje dla stanowisk liczarskich, gdzie następuje komisyjne:
- otwarcie skarbonki
- przeliczenie zebranej kwoty pieniężnej i innych wartości,
- z zawartości każdej skarbonki sporządzony jest protokół, który podpisuje trzyosobowa komisja.
11. Wolontariusz zobowiązany jest do potwierdzenia własnym podpisem, na rozliczeniu Sztabu, zebranej kwoty podczas kwesty.
12. Pisemne potwierdzenie zebranej przez Wolontariusza kwoty Sztab wyda na kuponie rozliczeniowym, w ciągu 10 dni po dniu 4 lipca 2010r., tj. po ostatecznym uzgodnieniu z Bankiem, sprawdzeniu autentyczności znaków pieniężnych (banknotów i monet), poprawności obliczeń w protokołach.
13. Kupon rozliczeniowy z wpisaną przez Sztab kwotą Wolontariusz zatrzymuje dla siebie ? jest to dowód, że rozliczył się ze Sztabem WOŚP.
14. Wolontariusz podczas kwesty zachowuje się:
- przyjaźnie
- etycznie
- w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
15. W czasie trwania kwesty Wolontariusz ma prawo do nieodpłatnych zimnych i ciepłych napojów w miejscach ustalonych przez Sztab: ?Artelier? ul. Sienkiewicza, MCK w godz. 10.00-17.00.
Wolontariusz przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
16. W przypadku zagrożenia należy dzwonić na Policję pod numer :
112 bezpłatny (z tel. kom.), 997 lub (59) 842 64 88, (59) 848 05 25,
(59) 848 05 45.
Słupsk, dnia 28.06.2010r.

Szef Sztabu WOŚP

w Słupsku

Anna Maćkowiak