WOŚP 2012

 

Regulamin Wolontariusza XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Sztab w Słupsku działający przy Młodzieżowym Centrum Kultury

Zbieramy na:

- sprzęt do ratowania życia wcześniaków

- pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko

 1. Osoba zgłaszająca się do Sztabu, wyrażająca chęć pomocy w organizacji i zbiórce pieniędzy przyjmuje status Wolontariusza. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad -niniejszego Regulaminu - Regulaminu Sztabu

  2.Sztab dobiera Wolontariuszy, a Szef Sztabu zgodnie z pkt. 7 Regulaminu Sztabów, decyduje o ostatecznym wyborze wolontariuszy do przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy w ramach Finału

  3.Wolontariuszowi, któremu Szef Sztabu powierzył przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy w dniu XX Finału tj. 08 stycznia 2012r. wydane zostaną o godz. 9.00 w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku ul.3 Maja 22:

a) identyfikator, b) skarbonka WOŚP, c) serduszka WOŚP,

Wolontariusz potwierdza własnoręcznym podpisem: odbiór identyfikatora skarbonki.

4.Wolontariusz:

a) zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazywanymXX Finałem WOŚP, który odbędzie się w dniu 08 stycznia 2012r w godz. 10 00 ? 16 00 (przedłużenie czasu kwesty tylko za zgodą Szefa Sztabu)

Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza w innym terminie możliwe jest tylko w ramach imprezy zamkniętej, organizowanej przez Sztab.

b) nie może kwestować w pojedynkę

Kwestuje zespół, w którym muszą być co najmniej 3 osoby, w tym:

 • jedna osoba pełnoletnia
 • jedna osoba posiadająca identyfikator Wolontariusza i skarbonkę WOŚP

Pozostałe osoby nie muszą mieć identyfikatorów i skarbonek. Otrzymują znaczki przygotowane przez Sztab. Muszą być obecne w zespole kwestującym przez cały czas trwania kwesty, aż do zdania skarbonki w miejscu wyznaczonym przez Sztab, tj. w Młodzieżowym Centrum Kultury przy Al. 3 Maja 22

c)zbiera pieniądze na terenie Słupska, w obszarze ulic wyznaczonych przez Sztab

d)zbiera pieniądze na ulicach ? nie kwestuje ?pukając do drzwi?

5. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzoną mu skarbonkę i zwrócić ją w stanie nieuszkodzonym, bez naruszenia zabezpieczających ją plomb i banderoli.

W przypadku uszkodzenia skarbonki Wolontariusz zobowiązany jest:

 • w możliwy sposób zabezpieczyć uszkodzenia
 • niezwłocznie dostarczyć uszkodzoną skarbonkę do wyznaczonego przez Sztab miejsca tj. MCK, w celu jej zdania i ewentualnego pobrania nowej skarbonki.

  Powyższe czynności muszą być wykonane przy udziale wszystkich członków zespołu kwestującego.

6. Wolontariusz pod żadnym pozorem nie może:

- otwierać przydzielonej mu skarbonki,

- wyciągać z niej żadnej zawartości ani też postępować ze skarbonką w sposób wskazujący na chęć (podejrzenie) wytrząśnięcia z niej zawartości .

7. Dopuszcza się, aby w czasie trwania zbiórki Wolontariusz wymienił zapełnioną skarbonkę na nową, w wyznaczonym przez Sztab miejscu tj. w MCK.

8. Po zakończeniu kwesty, wcześniej lub o wyznaczonej prze Sztab godzinie, cały zespół kwestujący

a/ udaje się niezwłocznie do Młodzieżowego Centrum Kultury

b/ zdaje zaplombowaną skarbonkę

c/ Wolontariusz, któremu została przydzielona skarbonka, otrzymuje od przedstawiciela Sztabu ?Potwierdzenie odbioru skarbonki WOŚP?. Jest to dowód dla Wolontariusza, że zwrócił skarbonkę (bez przeliczenia jej zawartości).

d/ po przeliczeniu zawartości skarbonki w dniu Finału, Wolontariusz otrzyma ustną informację o zebranej kwocie w PLN .

9. Przyjęta od Wolontariusza, zaplombowana skarbonka przekazana zostaje dla stanowisk liczarskich, gdzie następuje komisyjne:

 • otwarcie skarbonki
 • przeliczenie zebranej kwoty pieniężnej i innych wartości,

- z zawartości każdej skarbonki sporządzony zostaje protokół, który podpisuje trzyosobowa komisja.

10. Wolontariusz zobowiązany jest do potwierdzenia własnym podpisem, na rozliczeniu Sztabu, zebranej podczas kwesty kwoty pieniędzy (nie dotyczy słuchaczy Szkoły Policji).

11. Pisemne potwierdzenie zebranej przez Wolontariusza kwoty Sztab wyda na kuponie rozliczeniowym, w ciągu 10 dni po dniu XX Finału, tj. po ostatecznym uzgodnieniu z Bankiem, sprawdzeniu autentyczności znaków pieniężnych /banknotów i monet/, poprawności obliczeń w protokołach.

12.Kupon rozliczeniowy z wpisaną przez Sztab kwotą Wolontariusz zatrzymuje dla siebie ? jest to dowód, że rozliczył się ze Sztabem WOŚP.

13. Wolontariusz podczas kwesty zachowuje się

 • przyjaźnie
 • etycznie
 • w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia sprawująca opiekę nad wolontariuszami całkowicie odpowiada za swoje czyny.

15. W czasie trwania kwesty Wolontariusz ma prawo do:

- nieodpłatnego, ciepłego posiłku w miejscu ustalonych przez Sztab tj. w Ratuszu Miejskim w godz. 10.00-15.00

- w dniu 8.01.2012 r. nieodpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej (MZK) na terenie m. Słupska - na podstawie identyfikatora WOŚP i legitymacji służbowej (dot. Słuchaczy Szkoły Policji) ? oba dokumenty ze zdjęciem.

16. Wolontariusz przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

17. W przypadku zagrożenia należy dzwonić na Policję pod numer :

112 bezpłatny (z tel. kom.), 997 lub (59) 842 64 88, (59) 848 05 25, (59) 848 05 45.

Słupsk, dnia 06.12.2011r.

Szefowa Sztabu WOŚP

w Słupsku

Anna Maćkowiak

 

 

 

PROGRAM

 

XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

?Gramy z pompą!?

SOBOTA 07.01.2012 r.

Hala Gryfia ? Amber Cup

 • licytacja gadżetów i darów na rzecz WOŚP
 • orkiestrowy kociołek zupy ufundowany przez Agencję Promocji ?Ziemia Słupska? (od godz.13.00)

   

NIEDZIELA 08.01.2012 r.

godz. 10.00-16.00 ? Wielka Jubileuszowa Kwesta na ulicach miasta (spotkanie wolontariuszy w Młodzieżowym Centrum Kultury o godz. 9.00)

godz. 10.00 - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Szarych Szeregów

- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Bursztynowego Serduszka WOŚP (zapisy od godz. 9.30). Więcej informacji na temat turnieju na www.ts-slupsk.ecom.net.pl

godz. 16.00-20.00 - Słupski Ośrodek Kultury

ROCKOWA SCENA WOŚP

godz. 15.00 - Centrum Handlowe JANTAR

Prowadzenie: Marek Rogala ? Piotr Kozłowski

godz. 15.00-15.10 ? OTWARCIE

 • Orkiestra Reduta Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
 • Cheerleaders Maxi Energa

godz. 15.10-15.35 ? BLOK ŚWIĄTECZNY

 • wokaliści Studia Piosenki SOK

godz. 15.35-15.50

 • świąteczny pokaz mody ? kolekcja Aleksandry Chrzan z udziałem Teatru Tańca Enza i Marty Markiewicz (laureatki 6. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP

godz. 15.50-16.10

 • wokaliści MDK

godz.16.10-16.20

 • licytacja orkiestrowych gadżetów i darów Słupszczan

godz.16.20-16.35

 • Ognisko baletowe Enza ? fragment spektaklu ?Brzydkie Kaczątko?

godz. 16.35-17.05

 • scena@niemena : Studio Batuta Voices (laureaci 6. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP)

godz.17.00-18.00 Jubileuszowa Kwesta Prezydenta Miasta Słupska

godz. 17.05-17.20

 • licytacja "Złotego serduszka WOŚP"

godz. 17.20-17.40

 • Szkoła Tańca Top Toys (uczestnicy programu You Can Dance)

godz. 17.40-18.10

 • wokaliści Studia Piosenki MCK
 • licytacja orkiestrowych gadżetów

godz.18.10 -18.35

 • Świąteczny pokaz mody - kolekcja Aleksandry Chrzan z udziałem Teatru Tańca Enza i Marty Markiewicz

godz. 18.35 - 18.45

 • licytacja orkiestrowych gadżetów i darów Słupszczan

godz.18.45

 • wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska

godz.19.00-19.45

 • GWIAZDA FINAŁU: HONEY Honorata Skarbek

godz. 19.45-19.55

 • licytacja orkiestrowych gadżetów
 • SUMMA SUMMARUM

godz. 19.57-20.00

 • ?Światełko do Nieba? - Cheerleaders Maxi Energa

godz. 20.30

 • zakończenie XX Finału WOŚP