Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas najwierniejsza wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pani Joanna Pawluk.

Jako pierwsza osoba indywidualna w 2017 r. otrzymała od Fundacji medal na 25-lecie działalności wraz z podziękowaniami za swoje zaangażowanie - była ona najważniejszą wolontariuszką Słupskiego Sztabu WOŚP.

Jako szefowa Banku PeKaO SA organizowała jego pracowników i pomagała liczyć pieniądze z puszek, grała z nami każdego roku, z czasem włączając się szerzej w organizację kolejnych finałów jako nasz lider.

Pogrzeb odbędzie się 23 czerwca (wtorek) na starym cmentarzu o godz. 11.20