Skąd, po co, dokąd - plakatpremiera: 7 czerwca 2016
reżyseria: Wiesław Dawidczyk
występują: Jerzy Zellma, Halina Staniszewska, Danuta Magierska, Danuta Reszka.

Spektakl powstał w oparciu o jeden z ostatnich dramatów S. Becketta - „Wtedy gdy”, wydany w Stanach Zjednoczonych dokładnie 40 lat temu (1976). Głównym tematem przedstawienia są przeżycia bohatera-starca, uwikłanego w spór z samym sobą, swoją przeszłością, obcością czy nawet rozpadem własnej podmiotowości. Bohater swoimi myślami (w przedstawieniu Myśl I, Myśl II, Myśl III – upersonifikowane, jako postaci sceniczne) wraca do najważniejszych zdarzeń i doświadczeń z pewnych okresów swojego życia, mierząc się z upływającym czasem, pamięcią, samotnością a także obojętnością świata wobec doświadczeń jednostki.

Myśli rywalizując ze sobą w głowie bohatera, wypierają się nawzajem – zabierają go z sobą do określonych czasów i miejsc, budując swoisty monolog „ja” Słuchającego, tworząc pozorny dialog pomiędzy jego trzema wewnętrznymi głosami. Jest jeszcze głos czwarty samego „ja”, milczący, zagubiony głos bohatera, niemy głos podmiotu (czy przedmiotu?) w kilku zdaniach, wypowiadanych tu i teraz, usiłujący określić swoje „Ja”. Szukając odpowiedzi na pytanie o sens egzystencji.

Galeria (fot. Jadwiga Girsa-Zimna)