Mamy to!

Z 10 złożonych w ramach konkursu na najlepsze inicjatywy społeczno-kulturalne mieszkańców Słupska wybraliśmy siedem, tyle na ile pozwalał nam regulamin programu Dom Kultury+.

Chcemy podkreślić, że wszystkie zgłoszone inicjatywy były warte realizacji, więc komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. Ale 7 było liczbą graniczną, więc wybraliśmy i oficjalnie przedstawiamy listę zwycięskich projektów:

1️⃣ Kultowe miejsca w Słupsku – plener fotograficzny, konkurs oraz wystawa – inicjatywa została wybrana ze względu na angażowanie dużej liczby odbiorców w różnym wieku i odbywać się będzie w przestrzeni miejskiej. Poza tym promuje Słupsk. Inicjatywa zgłoszona przez Angelinę Kreft.

2️⃣ Zajęcia tańca nowoczesnego (kursy mogą być prowadzone w języku polskim, rosyjskim i angielskim) – inicjatywa będzie integrować uczestników pochodzących z różnych krajów. Odpowiada na potrzebę promowania radości z tańca i ruchu, która była wielokrotnie podkreślana w diagnozie. Inicjatywa zgłoszona przez Dzmitrya Sandziuka.

3️⃣ Plener pod okiem Grosza – inicjatywa mająca na celu integrację pasjonatów malarstwa i rysunku w różnym wieku. W ramach projektu przewidziano plener malarski na moście Grosza (w przestrzeni miejskiej) poprzedzony wykładem historyka sztuki na temat twórczości Georga Grosza. Inicjatywa zgłoszona przez Amelię Prandotę.

4️⃣ Kulturalnie na macie – organizacja kilku spotkań jogowych okraszonych działaniami kulturalnymi w różnych częściach miasta. Świetny sposób na połączenie ćwiczeń fizycznych z kulturą oraz integrację międzypokoleniową. Inicjatywa zgłoszona Przez Iwo Bochata.

5️⃣ Kulturalno-edukacyjny panel LGBTQ+ – w naszym mieście prężnie działają osoby związane z ruchem LGBTQ +. Jest spore zainteresowanie wśród słupskiej społeczności tymi działaniami. Projekt przyczyni się do niwelowania postaw dyskryminacyjnych, na zasadzie, że ludzie boją się tego, czego nie znają. Inicjatywa zgłoszona przez Natalię Katarzynę Wcisło.

6️⃣ Warsztaty z produkcji muzyki elektronicznej – inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców miasta na tego typu warsztaty. Skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Inicjatywa zgłoszona przez Bartosza Giecewicza.

7️⃣ Szkice plenerowe – inicjatywa ma na celu integrację malarzy oraz artystów zajmujących się szkicem w plenerze, skupiających się na architekturze miejskiej. Projekt odbywać się będzie w przestrzeni miejskiej. Inicjatywa zgłoszona przez Konrada Janickiego.