13 stycznia br. odeszła Maria Hasiec - założycielka i wieloletnia instruktorka Pracowni Batiku. Chcąc uhonorować jej pamięć i dokonania Pani Marii, dyrekcja Słupskiego Ośrodka Kultury podjęła decyzję o nadaniu Pracowni Batiku imienia jej twórczyni.

Z dniem 1 lutego pracownia zlokalizowana w budynku "Szkoły Kultury" przy ulicy Banacha 17 będzie nosiła oficjalną nazwę Pracownia Batiku imienia Marii Hasiec.