Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbyszka.

Zbigniew Suliga, artysta, fotograf. Pracował jako instruktor fotografii w Wojewódzkim, potem Słupskim Ośrodku Kultury ponad 4 dekady. Jego fotografie dokumentują wiele ważnych wydarzeń kultury słupskiej, spektakli, koncertów czy widowisk.

Był autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych i zbiorowych; krajowych i międzynarodowych – w Polsce i za granicą. Jego fotografie były prezentowane m.in. w Danii, Niemczech, Portugalii, Szwecji. Był inicjatorem i współtwórcą szeregu plenerów fotograficznych.

W 2009 roku Zbigniew Suliga został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika. W 2013 roku za osiągnięcia na niwie fotografii został uhonorowany statuetką Toruńskiego Flisaka, w 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie negatywy z jego archiwum zostały przekazane do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.