Słupski Ośrodek kultury i Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej SOK zapraszają na wystawę "Photomedia '20", na której zaprezentowane zostaną fotografie zrealizowane w Pracowni Fotografii Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wernisaż odbędzie się 6 listopada o godz. 17.00 w Galerii OT Rondo przy ul. Niedziałkowskiego

Wystawa czynna do 20 listopada.

Wystawa PhotoMedia’20 jest prezentacją prac zrealizowanych w Pracowni Fotografii Medialnej, która realizuje autorski program kształcenia w zakresie fotomediów. Prezentowane prace są autorstwa studentów i dyplomantów stopnia magisterskiego, którzy wykonywali zadania w ramach zajęć Specjalności Fotograficznej oraz seminariów dyplomowych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UG. Tradycją Pracowni Fotografii Medialnej jest postawa poznawcza, badawcza i eksperymentalna w zakresie analizy wizualnej obrazu, poznawania i racjonalizowania przekazu wizualnego jako następstwa medialnych działań wizualnych, stosowania fotografii jako języka wypowiedzi. Badane są możliwości obrazu jako medium komunikacji i jego funkcji kreacyjnych, ale realizuje się również klasyczne tematy z zakresu fotografii oraz dokonuje się analizy warstwy dokumentalnej, autobiograficznej i metaforycznej w fotografii. Na program pracowni składają się dwa zakresy poznawcze obejmujące sferę praktyczną i projektową. Program ten pozwala na rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię kreacyjną, dokumentalną, eksperyment i prowokację artystyczną w fotografii. Znalazło to swoje odzwierciedlenie na wystawie PhotoMedia’20, przede wszystkim w pracach wykonywanych w ciągu dwóch ostatnich semestrów studiów oraz w realizacjach dyplomowych, w których autorzy formułują swoje wypowiedzi stosując wybrane konwencje oraz strategie fotograficzne. 

Photomedia A21

Studenci i absolwenci biorący udział w wystawie PhotoMedia’20: Emil Bogumił, Aleksandra Brzezińska, Małgorzata Brzezińska, Weronika Fatz, Mikołaj Janiak, Weronika Juraś, Margarita Korobova, Kinga Michalska, Anna Nagel, Malwina Sidorowicz, Michell Stelmach, Izabela Wrześniewska.