Z wielką przyjemnością informujemy, że Komisja IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Fotograficzno - Filmowego „JA” pod Honorowym Patronatem Prezydentki Miasta Słupska Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej przyznała nagrody:  

Kategoria fotograficzna, wiek 10-12 lat, (IV-VI klasa SP)

Słupski Ośrodek Kultury 
Martyna Dajnowicz, 12 lat, – I MIEJSCE, 
Nikola Baran, 11 lat, – II MIEJSCE.  

Kategoria wiekowa 13-15 lat, (VII-VIII SP, III Gimnazjum)

Słupski Ośrodek Kultury  
Maja Kalinowska, 15 lat,– III MIEJSCE.  

Kategoria wiekowa 16-19 lat (szkoły średnie) 

Słupski Ośrodek Kultury  
Anna Glińska, 16 lat, – I MIEJSCE,  
Aleksandra Kania, 16 lat, – II MIEJSCE.

Opiekunem nagrodzonej młodzieży z Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej SOK jest instruktor ds. edukacji fotograficznej Jadwiga Girsa -Zimny. Gratulujemy.