24. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" już za nami. Przez trzy dni swoje prace zaprezentowało kilkudziesięciu artystów reprezentujących niemal każdą dziedzinę sztuki. 

Zjednoczony Protokół decyzji
Jurora Ekscentrycznego, Jurora Honorowego

oraz wszystkich innych osób przyznających nagrody

24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza

„Witkacy pod strzechy” w dniu 18 września 2021 r.

Juror Ekscentryczny w osobie Marka Średniawy postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną ze środków Narodowego Centrum Kultury dla Grupy Teatralnej Krejzole – Warsztat Terapii Zajęciowej Koło w Słupsku za „Obrazki ruchomo-śpiewacze dla krzywaków i krzywaczek”, które udowadniają, że jeśli tylko się chce to można pokonać wszelkie bariery i ograniczenia. Przemysław Laskowski ze swoimi podopiecznymi po raz kolejny wystrzelił witkacowski „nabój wysokiej marki eksplozywności leżący spokojnie na łące”. Wspaniale, że Witkacy „ma ludzi” w Słupsku – tak trzymać!

Nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną ze środków Narodowego Centrum Kultury dla Akademija za umjetnost i kulturu w Osijeku (Republika Chorwacji) za znakomity spektakl „Matka” oraz

wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane ze środków Narodowego Centrum Kultury dla Tatjany Bertok-Zupković za brawurową kreację w roli tytułowej. Cieszy obecność wysokiej próby inscenizacji Witkacego w chorwackim teatrze.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nagrodę w wysokości 750 zł dla Kamy Kuik z Pucka za „Autoportrety kalendarzowe” – kontynuację tradycji „Firmy Portretowej” na swoich warunkach i we własnym rozpoznawalnym stylu.

Nagrodę w wysokości 750 zł dla Teatru Yndywydualngo z Bytomia za happening teatralnawy „Witkacy na cacy, na tacy czyli nie ma bata na butę buta bytu?”. Nie wiemy, czy Witkacy podczas „Abstanowki willowo-pałacowej” miał okazję berać po ślunsku, ale Andrzej Chłapecki przekonał, że to możliwe. Dzięki happeningowi pozostał potencjał wyrażenia utworów i myśli Witkacego po kaszubsku i nie tylko.

Nagrodę w wysokości 750 zł dla Teatru w Kinie z Darłowa za spektakl „Wariat i zakonnica, czyli nie ma złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło”. Doceniam wierność tekstowi i wskazówkom autora. Silną stroną spektaklu były role Walpurga, siostry Anny i epizod Walldorffa.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymuje Anna Musialska z Ogrodzieńca, za projekt kostiumu dla tytułowego bohatera dramatu  „Gyubal Wahazar”. Ośmiornica jest trafną metaforą nieobliczalnego dyktatora-tyrana obezwładniającego, do czasu, swoich poddanych.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymują Kamil Macejko i Bartosz Giecewicz ze Słupska za monolog „Mam na imię Kamil” - rozmowa z nieobecnym. Szczerość,  autentyczność i dystans do siebie samego stanowią o sile tej rozmowy.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymuje Oliwia Pucek z Dąbrówki za „Spektakl bezosobowy” – sceniczną interpretację własnego utworu. Pochwalam odwagę i kreatywność Autorki, której udało się sprawnie połączyć własny tekst z jego interpretacją sceniczną.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymuje Akademia Teatru Młodego Aktora MDK z Barcina za spektakl „W małym dworku”. Moje uznanie za podjęcie wyzwania inscenizacji dramatu „po Bożemu” i z szacunkiem dla oryginalnego autorskiego tekstu. To dziś rzadkość.

Wspólne specjalne rodzinne wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymują Julia Drąg za pełne wrażliwości opowiadanie „Spotkanie ze śmiercią” i Marta Drąg za komiks, obie z Tarnowa Podgórnego. Cieszę się, że w tym szczególnym przypadku Witkacy stał się kimś prawie z rodziny. Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Katarzyna Wojciechowska z Łodzi za opowiadanie „Ogólne zamieszanie”, którym udowadnia, że Witkacy jest na tyle uniwersalny, że może nawet pełnić funkcje terapeutyczne.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Dobrawa Szuwalska ze Słupska za opowiadania "Pustkowie" i wiersz "Cisza", w których wykazała się wyobraźnią i wyczuciem klimatu twórczości Witkacego.

 "Cisza", w których wykazała się wyobraźnią i kreatywnością.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Dominika Liszkiewicz z Piły za wiersz „Czysta Forma”, w którym udało się połączyć ideę Witkacego z poezją konkretną.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Anna Pokora z Rumi za "Dobre rady wiedźmy spod szóstki", czyli kreatywną próbę fabularyzacji dramatycznej serii rysunków Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Jakub Krok z Krakowa za oryginalną próbę stworzenia historiozoficznego dramatu „Piknik” i konsekwentne poszukiwanie i budowanie własnego stylu.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Stanisław Pardo ze Słupska za inspirowaną „Narkotykami” rozprawkę we współczesnym duchu sieciowym  „Kalifornijska trzeźwość.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Aleksandra Kalista ze Szczecina za kreatywne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Maciej Rajewski z Warszawy za 2 z 3 eksponowanych obrazów” – tych inspirowanych bezpośrednio twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Oliwia Żołnierczyk ze Słupska za kreatywne fotografie „Kosmos Witkacego” inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Oliwia Grzelak ze Słupska za kreatywne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Maja Chrzan ze Słupska za kreatywne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Nina Prusak za projekt składu książki „Narkotyki” i plakat do spektaklu, które cechuje czystość formy, umiar i elegancja.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł ufundowaną ze środków Instytutu Witkacego otrzymuje Lubomir Gromadzki z Rembertowa za opowiadanie „Zaginione historie skrzatów” kreatywnie odczytujące obraz „Kompozycja fantastyczna”.

Juror Honorowy w osobie Macieja Witkiewicza postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Nagrodę w wysokości 800 zł za "Mam na imię Kamil" rozmowa z nieobecnym otrzymują Kamil Macejko z oprawą akustyczno-muzyczną Bartosza Giecewicza jako przedstawiciele Słupska wspólnie niezwykle emocjonalnie wyrazili egzystencjonalny bunt współczesnego chłopaka, młodzieńca i mężczyzny w kontekście słupskich witkacowskich przemyśleń.


Nagrodę w wysokości 600 zł za "Obrazki ruchomo-śpiewacze dla krzywaków i krzywaczek" otrzymuje Grupa Teatralna Krejzole Warsztat Terapii Zajęciowej Koło w Słupsku. Wyróżniam osobliwe obrazki ruchomo-śpiewacze pokazane przez  słupskich uroczych "krzywaków i krzywaczki". Czyżby naprawdę skrzywionych niejako  witkacowskimi banalnymi wierszowanymi tekstami w stylu purnonsensowej formy jakby brudnej lub oczyszczonej?

Nagrodę w wysokości 550 zł otrzymuje Aleksandra Kalista ze Szczecina, za ogólnie ciekawą kreatywność przedstawioną na tegorocznym konkursie. W szczególności wyróżniam jej grafikę "Krzyk o wolność" oraz  za nieprzesłodzone  łakocie ale te bez farbowanej faktury.

Nagrodę wysokości 600 zł otrzymuje Oliwia Pucek z Dąbrówki, autorka "Wi-tkacze" to subtelna i bardzo wrażliwa dziewczyna uczennica II kl. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu o czym świadczą  jej często poetyckie zwroty w przedstawionym tekście dotyczącym ciekawych interpretacji wyrażania i tworzenia sztuki. Szkoda, że ten tekst przekazany  scenicznie podporządkowany został jakby bezosobowej formie spektaklu, w którym zagubił się wśród gimnastycznych wygibasów tracąc zasadniczą spójność, a z kolei słaby aparat głosowy bez wyrazistego diapazonu akustycznego też zamazywał wartościowe fragmenty inspirowane witkacowskimi nastrojami...


Nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Stanisław Pardo  ze Słupska za tekst "kalifornijskatrzeźwość". Ta specyficzna auto analiza uzależnień inspirowana witkacowskimi eksperymentami, utrzymana w quasi "czystej formie" w odniesieniach ku faktom szczególnym i poszczególnym... 

Nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Julia Perzyńska-Wydrych uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, klasa III za "Randka z Witkacym" i wierszyki  są zdecydowanie inspirowane biografią Witkacego oraz refleksjami w jego stylu...

Nagrodę w wysokości 550 zł otrzymuje Mateusz Rymkiewicz z Częstochowy, uczeń kl.VIII za krótki dramacik "Uwikłani" "ku przestrodze" i za wiersze: "Proces", "Udręka" niezaprzeczalnie  stanowiące zgrabne ukłony ku Witkacemu...


Wyróżnienie w wysokości 300 zł otrzymuje Teatr Yndywidualny - Andrzej Chłapecki – Bytom.
Owszem, spotkanie z tym jednoosobowym teatrem było przesiąknięte witkacowskimi myślami ale czy podanymi w dobrym guście? Określiłbym delikatnie, nie raniąc dużego wkładu pracy pana Andrzeja Chłapeckiego, że był to jakby monodram "Cacy, cacy lecz na zardzewiałej tacy".  Zbyt dużo elementów, drobiazgów, bibelotów i siłowe aktorstwo w pewnym sensie zabiło istotne przesłania, które jakby wydawały się mocno sfatygowane korozją niepotrzebnego efekciarstwa... Jednakże wyróżniam ten pokaz jako przykład przerostu formy nad treścią skłaniających się  w kierunku pozytywnych działań...

Wyróżnienie w wysokości 300 zł otrzymuje Akademia Teatru Młodego Aktora MDK w Barcinie za spektakl „W małym dworku”. Niestety, często tak bywa, że ambicje instruktorów przerastają naturalne możliwości młodzieży w powierzanych im rolach scenicznych. Aby bawić się teatrem Witkacego można z powodzeniem kompilować fragmenty jego sztuk i odpowiednio obsadzać je,  adekwatnie do warunków psycho-fizycznych młodych aktorów, a nie "cerować" obsady w sztuczny sposób co miało miejsce w tej prezentacji. Podziwiam zapał tej młodzieży i wysiłek w opanowaniu całego tekstu tego dramatu dlatego przyznaję im skromne wyróżnienie…

Wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymuje Rafał Pawłowski ze Słupska za performance "Glątwa". Założenia tego pokazu zapewne były ciekawe lecz absolutnie nie sprawdzające się w czasach obecnej sytuacji pandemicznej. Prosty scenariusz: tajemniczy osobnik odziany jakby w kosmiczno-cowidowy złoty kombinezon częstuje poszczególnych widzów 40 % śliwowicą dedykowaną Witkacemu. Poczęstowani otrzymywali do przeczytania wybrane aforyzmy szczególnie dotyczące, powiedzmy tej tytułowej "glątwy". Ponieważ po jednym kieliszku trudno być skacowanym, więc autor zabawy sam opróżniał butelkę doznając chyba pewnego rodzaju swoistego kociokwiku wyrażonego stopniowym rozbieraniem się. Ogólnie było nawet sympatycznie lecz jakoś tak dziwnie niejako. Zatem wyróżniam skromnie ową prezentację przyznając 100 PLN jako zwrot kosztów za alkohol, który tej "glątwy" nie wywołał  pozostawiając pewien niedosyt...

Członkowie Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo postanawiają przyznać:

Nagrody w wysokości 250 zł każda ufundowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla twórców rozmowy na słowo i dźwięk pod tytułem „Mam na imię Kamil” Bartoszowi Giecewiczowi i Kamilowi Macejce;

Nagrodę w wysokości 250 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za cykl prac fotograficznych pod tytułem „Spojrzenia” Mai Chrzan;

Nagrodę w wysokości 250 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za opiekę artystyczną przy realizacji ilustracji etiud filmowych pod tytułem „Obrazki ruchomo-śpiewacze dla krzywaków i krzywaczek” Przemysławowi Laskowskiemu;

oraz

Nagrodę Specjalną Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo w wysokości 1000 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za inspirowanie kolejnych pokoleń młodych adeptów fotografii do podejmowania dialogu z twórczością S.I. Witkiewicza. Umiejętność fotografowania Witkacy zawdzięczał ojcu, który o fotografii z synem rozmawiał i recenzował poszczególne odbitki. Taką rolę dla uczestników zajęć Pracowni Fotografii Analogowej i Cyfrowej pełni i Nagrodę otrzymuje Jadwiga Girsa-Zimna – Instruktorka fotografii, fotografka dokumentująca od lat codzienność festiwalową z czułością i uwagą. Za nieocenioną pomoc i okazane serce.

Członkowie STKT – Teatr Rondo dziękują i przyznają karty upominkowe do sieci sklepów Empik w wysokości 50 zł ufundowane ze środków Fundacji Polski Fundusz Rozwoju za czas, serce i nieocenione wsparcie:

 • Alicji Studzińskiej;
 • Lenie Arciszewskiej;
 • Ewie Reichert;
 • Alicji Reichert;
 • Nicoli Łazarów;
 • Dominice Kaczmarek;
 • Magdalenie Jarząb;
 • Weronice Stanisławskiej;
 • Oliwii Żołnierczyk;
 • Maksymilianowi Pyziowi;
 • Szymonowi Wojewodzie;
 • Grzegorzowi Boroszce;
 • Aleksandrze Kaliście.

W Interaktywnym quizie wiedzy o Witkacym „ZWITquizOWANI!” przyznano:

Nagrodę w wysokości 250 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Justyny Borkowskiej.

Nagrodę w wysokości 150 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Nicoli Łazarów.

Nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Marii Wolskiej.

Uczestnicy 24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” otrzymali książki ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Instytut Witkacego.

Uczestnicy 24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” otrzymali upominki w postaci magnesów, lusterek oraz reprodukcji portretów Witkacego ufundowane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.