Administracyjny podział kraju sprawił, że Słupsk stał się miastem wojewódzkim. Wzrosła ranga Klubu, który swoim zasięgiem działania objął województwo ,tym samym przekształcił się w Wojewódzki Klub Plastyka Amatora. Ważniejsze wydarzenia w 1975 roku to:

  • Wystawa malarstwa i rzeźby Zenona Frąckiewicza, Piotra Saksona i Tadeusza Wolniewicza.
  • Wystawa malarstwa Henryka Jachimka
  • I Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Amatorów.

W 1976 roku Wojewódzki Klub Plastyków Amatorów zrzesza ponad stuosobową grupę twórców. Jak pisze Stefan Morawski "...są różni wiekiem (od młodzieży do emerytów) i różnych zawodów (od pracownika fizycznego, rolnika do dyrektora). Łączy ich jedno - umiłowanie sztuk plastycznych - fascynacja kolorem, formą, pracą bezinteresowną, wykonywaną dla samej radości jej wykonywania, fascynacja najbardziej szlachetna - twórcza."

Ważniejsze wydarzenia w roku 1976 to:

Plener Plastyków Amatorów "Jasień - 76", wystawy malarstwa: Henryka Gascha, Andrzeja Kubackiego, Danuty Łuczkiewicz, wystawa jednej pracy Stefana Morawskiego, Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej w Nowej Bramie.

W 1977 roku powstaje inicjatywa wystawy zbiorowej dla plastyków amatorów pt. "Morze w malarstwie i rzeźbie". Wystawa rozgościła się w Klubie na trzydzieści lat.

4.XII.1977 "Życie Literackie" pisze o II Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej we Wrocławiu w którym uczestniczyli twórcy z Klubu Plastyka Amatora w Słupsku: Piotr Sakson, Józef Dzieran, Eugeniusz Michalski, Henryk Jachimek i Stefan Morawski."

Od 3 - 15 kwietnia 1978 w sali wystawowej WDK eksponowana była wystawa pokonkursowa pt. .."Artystyczne rękodzieło wsi".

13.I.1979 roku w Programie TV w Kronice Pomorza Środkowego emitowana była audycja nt. XX-lecia Klubu Plastyków Amatorów przy WDK. Redaktor TV rozmawiał ze Stefanem Morawskim i Aldoną Żak.

Aldona Żak była prezesem Klubu do 1988 roku. Funkcję prezesa Klubu po niej przejął Jacek Janowski i pełnił ją do 2000 roku.

Na początku lat osiemdziesiątych najaktywniejsza grupa artystów uczestniczyła w kolejnym Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki Amatorskiej, który odbył się 12 grudnia 1981 r. w sali wystawowej Wojewódzkigo Domu Kultury. Byli to: Stanisław Berbeka, Leszek Bąk, Maksymilian Begger, Waldemar Faryno, Maciej Gawlak, Janusz Jaruszewski, Henryk Jachimek, Joanna Jasiunas, Włodzimierz Jackowiak, Józef Jaskuła, Elżbieta Kulka, Antoni Kosierocki, Kazimierz Kłujszo, Eugeniusz Kozłowski, Janusz Kaczprzak, Henryk Leśniewski, Regina Lubińska. Weronika Łosińska, Andrzej Mozol, Stefania Mielnik, Tadeusz Matwiejewicz, Zofia Maria Michalska, Kazimiera Olechnowicz, Wacław Pomorski, Wacława Pożdzik, Andrzej Piękoś, Władysław Rybak, Krystyna Stunża, Władysław Swat, Anna Srokosz, Aldona Zak, Maria Łypaczewska, Zofia Kułakowska, Józef Jefimow, M.Grzegorowski, Wanda Piotrowska, Ryszard i Marek Babiarz, Jan Brzeski, Józef Dzieran, Zenon Hinca, Jacek Janowski, Kazimierz Kostka,Henryk Lepak, Bogusław Makowski, Lucjan Obojski, Jan Ringwelski, Piotr Sakson, Gerard Szwoch, Janusz Starczewski, Piotr Szrark, Stanisław Piotrowski, Edward Meder.

W 1984 roku wystawy indywidualne malarstwa eksponowali: Maciej Gawlak, Elżbieta Kulka, Andrzej Pietkiewicz, Maria Łypaczewska, L. Brzeziński, Franciszek Gieresz.

Ważniejsze wydarzenia 1985 roku:

Plener; "Nowęcin 85", wystawy indywidualne malarstwa: Zofii Michalskiej, Romana Kwiat-Kwiatkowskiego. Heleny Has, Marka Chmielewskiego, Wirgini Buraczewskiej, Gererda Tredera, Józefa Jaskóły, Edwarda Wójcika oraz wspólnie z BWA wystawa art.plast. Krzysztofa Grzesiaka.

W 1985 roku w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Witkacy 85" nagrody otrzymali Elżbieta Kulka i Stefan Morawski.

W roku 1986
Plener w Sycewicach., plener "Słupsk 86" w Ustce.
Wystawy indywidualne: Wacławy Pożdzik, Witolda Lisewskiego, Franciszka Gieresza ,Alicji Łagi, Edwarda Medera, Beaty Wojtasik, Sabiny Banach.
Wystawa pt."Galeria Wsi Polskiej" połączona z prelekcją prof. Aleksandra Jackowskiego.

W roku 1987
Plener "Zielony Dwór 87"
Wystawy indywidualne malarstwa: Zbigniewa Bartusia, Aldony Żak, Marii Łypaczewskiej, Gerarda Tredera, Andrzeja Pietkiewicza, Romana Kwiat-Kwiatkowskiego, Anieli Janiszewskiej, Andrzeja Piękosia, oraz wystawa zbiorowa - Szkice z pracowni: Edwarda Wójcika, Barbary Lis, Mirosława Kazimierskiego, Krzysztofa Przewoźnego, Joanny Natory, Macieja Gawlaka.

W roku 1988
Wystawy indywidualne malarstwa: Cezarego Zasadzkiego, Haliny Budaj, Danuty Jablońskiej, Wirgini Buraczewskiej, Gerarda Tredera, grafiki Leszka Brzezińskiego
Grupy Młodych "Centrum" - (Marek Chmielewski, Krzysztof Przewożny, Mirosław Kazimierski)

W roku 1989
Plener "Karżniczka 89"
Wystawy indywidualne: Tomasz Klukowski - wycinanki, Krzysztof Jarocki - rzeźba, Aniela Janiszewska - haft, malarstwo, gobelin, Stanisław Berbeka - malarstwo, rzeźba, Janusz Gawroński - rysunki, malarstwo: Władysław Rybak, Julian Tomaszkiewicz "Jotte", Stefan Morawski "Druga próba szaleństwa" oraz wystawa poplenerowa "Karżniczka 89", Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej

W roku 1990
Plener "Karżniczka 90"
Wystawy indywidualne malarstwa - Alicji Łagi, Wirginii Buraczewskiej, Janiny Piechowskiej, Urszuli Jagodzińskiej i Zenona Frąckiewicza, Sabiny Banach,
Rzeżba i rysunek - Waldemara Faryno. Grafika - Macieja Gawlaka oraz wystawa organizowana wspólnie z BWA - grafika art.pl. Henryka Klaji.

W roku 1991
Plener malarsko - rzeżbiarski "Miastko -91"
Wystawa malarstwa Klubu Plastyków Amatorów z Ustki: - (Sylwester Gawlak, Andrzej Gogol, Ligia Rebow, Elżbieta Kulka, Weronika Łosińska, Helena Grabowska, Danuta Jabłońska).
Wystawy indywidulane malarstwa: Zbigniewa Bartusia, Gerarda Tredera, Romana Kwiat-Kwiatkowskiego, Stanisławy Sierant, Andrzeja Pietkiewicza, Andrzeja Piękosia, Janiny Szymanowskiej.
Wystawa poplenerowa "Miastko - 91"
W VIII Ogólnopolskim Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej "Skawina 91" -uczestniczyli: Piotr Sakson, Grzegorz Sulecki, Roman Radzikowski, Andrzej Pietkiewicz, Jacek Janowski, Roman Kwiat Kwiatkowski, Stefan Morawski, Witold Lisewski, Andrzej Gula, Elżbieta Kulka, Helena Has, Krystyna Hrehorowicz, Zenon Frąckiewicz.

W roku 1992
Plener malarsko - rzeźbiarski "Miastko 92",
Konkurs dla plastyków amatorów "Dzieło Roku 92"
I nagrodę - w kat. malarstwo - otrzymała Zofia Michalska
I nagrodę w kat. rzeźba - otrzymał Jacek Janowski,
Wystawy indywidualne malarstwa - Danuty Łuczkiewicz, Władysława Rybaka, Urszuli Jagodzińskiej, Barbary Lis, Krystyny Hrehorowicz, Stefana Morawskiego, wystawy indywidualne rzeźby - Zenona Frąckiewicza oraz Jacka Janowskiego,
Wystawa zbiorowa pt. Wojewódzki Przegląd Plastyków Amatorów.

W roku 1993
Wystawa indywidualna "Wielcy jazzu" - rysunki Edwarda Wójcika
Kazimierz Kostka - rzeźba
Wystawa zbiorowa pt. Marynistyka w malarstwie i rzeźbie "Słupsk - Ustka 93",
Plener "Miastko 93", wystawa poplenerowa, Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej - Słupsk 93.

W roku 1994
Plener malarsko rzeźbiarski "Miastko 94"
Wystawy indywidualne malarstwa: Elżbiety Szewel, Jacka Adamczyka, Juliana Tomaszkiewicza.
Wystawa prac plastyków amatorów na Bornholmie, Szkice Stefana Morawskiego "Ronne - Bornholm - Dania"
Konkurs "Słupsk - moje miasto" .Nagrodzeni za malarstwo to:Elżbieta Szewel, Piotr Wachowski, Janina Piechowska.

W roku 1995
Plener malarsko- rzeźbiarski "Miastko - 95", wystawa poplenerowa.
Konkurs "Słupsk moje miasto" 95 - nagrodzeni w kat. malarstwo - Aniela Janiszewska I nagroda, Piotr Wachowski II nagroda. Wystawy indywidualne malarstwa - Elżbiety Wiszmuńskiej, Szczepana Rodewalda oraz wystawa rysunków Justyny Więckiewicz.
Szkice z pracowni "Grupy Młodych" - Krzysztofa Przewoźnego, Mirosława Kazimierskiego i art. pl. Kazimierza Jałowczyka.

W roku 1996
Plener Plastyków Amatorów "Miastko 96", wystawa poplenerowa,
Konkurs marynistyczny "Morze - moja miłość"
Konkurs "Słupsk - moje miasto 96" I nagroda - Henryk Jachimek,
Przeglad Plastyki Amatorskiej i Poezji - Słupsk 96
Wystawa malarstwa Krystyny Hrehorowicz, malarstwa i rysunku Urszuli Jagodzińskiej i Ireneusza Kurysiewicza.

Pachnik, Wojciech Strahl.

Historia (część II)  Historia (część IV)