Ja nie chcę "MIEĆ" za wszelką cenę,
Ja chcę "BYĆ", bo kocham życie

1.04. 1989 r. Stefan Morawski

Po raz pierwszy zapis o działalności zespołu plastycznego prowadzonego przez Stefana Morawskiego pojawił się w kronikach Domu Kultury w 1958 roku.

Inicjatorami powołania Klubu Plastyka byli: Stefan Morawski, Edward Meder, Tadeusz Krasowski i Maria Łypaczewska. Pierwsi uczestnicy to; Władysław Lachowicz, Julian Tomaszkiewicz, Joanna Jasiunas, Wacława Pożdzik, Władysław Rybak, Aldona Żak. Tworzyli oni grupę ludzi zajmujących się twórczością plastyczną z upodobania, z wewnętrznej potrzeby, niezawodowo - po prostu dla własnej satysfakcji. Pierwsze informacje o działaniach Klubu pochodzą z Głosu Koszalińskiego.

  • 2.VIII.1958 "recenzja pozytywna o wystawie malarskiej plastyków amatorów ze Słupska w WDK Koszalin. Omówiono szeroko prace Stefana Morawskiego, W. Lachowicza, E. Medera i T. Krasowskiego".
  • 9 - 24.VIII.1958 w PDK Słupsk - wystawa plastyków amatorów ze Słupska i powiatu".
  • 28.VIII.1958 "Stefan Morawski otrzymał II nagrodę w dziale malarstwa za całokształt prac wystawionych w PDK".

W sprawozdaniu PDK czytamy: "w 1959 roku zorganizowano 6 wystaw własnych i 2 wystawy obce."

Pani Maria Łypaczewska wspomina - "Czas spędzony w pracowni plastycznej Klubu był wyjątkowy. Był ogromną przyjemnością spotkania z ludźmi o wspólnych zainteresowaniach. To były twórcze spotkania przyjaciół":

  • 28.IX.1961 Głos Koszaliński - "bardzo aktywnie pracuje Klub Plastyków Amatorów i Zespół Estradowy".
  • 3.V.1962 w PDK otwarcie wystawy malarstwa Mariana Zielińskiego.

W sprawozdaniu z działalności PDK z 1962 roku jest zapis, że opiekunem Klubu Plastyków Amatorów jest Marian Zieliński. Sprawował on opiekę merytoryczną do roku 1970.

Oto wypowiedź pierwszego prezesa klubu:

CZAS POWIATU, CZAS MŁODOŚCI!

Pod tym tytułem wracam wspomnieniami do początku lat sześćdziesiątych, kiedy to jeszcze jako student na ostatnich latach w Gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych rozpocząłem pracę (godzinową) w Powiatowym Domu Kultury, jako opiekun i instruktor plastyki. Grupa amatorów z "młodymi" wielkiego serca do sztuki malowania i rysowania, z M. M. Łypaczewską, J. Jasiunas, W. Poździk, A. Żak, A. Dudą, Wł. Lachowiczem, Wł. Rybakiem i wieloma innymi oraz zawsze w ruchu i pełnego pomysłów Stefana Morawskiego, który niańczył i kwoczył doglądając każdego uczestnika zajęć czy plenerów malarskich organizowanych co roku w różnych miejscowościach naszego pięknego regionu. Pomysł instruktorski wyszedł od Stefana, a raczej poprzez jego szalenie zdolne muzycznie i plastycznie córki Iwonę i Anię, które rozpoczęły edukację pianistyczną u mojej małżonki Barbary Zielińskiej.

Należy pospiesznie dodać do tych wywodów, iż onegdaj Powiatowy Dom Kultury był na one czasy jednym z wiodących ośrodków kultury nie tylko w Słupsku. Działał tu wspaniale i prężnie Klub Filmowy z panami M.Jarugą, P. Kajrowskim, Z. Kulawasem i R. Orłowskim oraz cała gama przeróżnych sekcji pod prężnym kierownictwem W. Grzelązki. W kawiarni klubowej odbywały się cykliczne wystawy sław polskiej palety malarskiej jak T. Brzozowskiego, P. Potworowskiego, i wielu innych. Coroczne wystawy studentów ASP z Warszawy, uczestników różnych plenerów w naszym regionie czy studentów PWSSzP. W Klubie tym odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi pióra, czy zmagania pianistów, zespołów kameralnych-instrumentalnych i śpiewaczych z Akademii Muzycznych całej Polski, podobnie jak wystawy malarstwa, rysunku czy grafiki amatorów oraz konkursów regionalnych czy wojewódzkich.

Do dnia dzisiejszego pamiętam przepiękne bale przebierańców sekcji plastycznej wraz z zaproszonymi gośćmi gdzie niezapomniane sprawiła skrzydlato-biała para aniołów - Aldona Żak i Stefan Morawski z przepięknie owłosionymi nogami w rozlazłych tenisówkach! Kawiarnia z barkiem Powiatowego Domu Kultury stanowiła centralny ośrodek spotkań i działań na rzecz imprez miejskich, powiatowych czy wojewódzkich.

Marian Zieliński

 Historia (część II)