„Dynamiczna rzeczywistość” zmusza raz po raz do modyfikacji ustaleń. Teraz z przyczyn organizacyjnych (ściśle rzecz biorąc – hotelowych)  konieczna jest korekta w kalendarzu finałowych spotkań 65 OKR. Oto ona i wynikające z niej pewne „rozluźnienie” regulaminu w odniesieniu do eliminacji wojewódzkich:

 

  1. Finałowy turniej teatrów jednego aktora w Słupsku odbędzie się w dniach
    15 – 18 października 2020 r.(nie jak wcześniej planowano – 1 – 3 października 20).
  1. Przeglądy wojewódzkie 65. OKR odbywają się do dnia 26 września 2020 r., jednak wycofujemy zapis o konieczności natychmiastowego przekazania kompletu dokumentów do głównego organizatora; protokóły, karty uczestnika itp. mogą być wysyłane do końca września.

Wyjaśniamy, że dni konkursowe to 15 i 16 oraz zamykający turniej 17 października. (18 października jest dniem imprez, spotkań, zdarzeń dla mieszkańców miasta.)

                                                                       *

Mamy teraz zwarty (trzy kolejne weekendy) harmonogram końcowego etapu OKR.  Dodać trzeba, że odbywający się zawsze w pierwszej dekadzie października Koncert Laureatów OKR w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie, dzięki niezmiennie wielkiej życzliwości dyrektora Andrzeja Seweryna, mogliśmy przenieść na 8 listopada 2020.

                                                                       *

Od kilku Gospodarzy wojewódzkiego  etapu 65 OKR dostaliśmy informacje o przygotowanych rozwiązaniach organizacyjnych (w tym o terminach) i programowych. Pięknie dziękujemy. Byłoby pożyteczne, gdyby taki typ kontaktu stał się powszechny – moglibyśmy zaproponować swego rodzaju wymianę doświadczeń i pomysłów.

                                                                       *

Konkretne informacje dotyczące wszystkich finałowych przeglądów będziemy przekazywali sukcesywnie w kolejnych komunikatach.

                                                                              Łączymy serdeczne pozdrowienia.

            Jan  Zdziarski                                                            Lech Śliwonik

             Wiceprezes                                                                 Prezes

 

belka