Ze względu na sytuację w placówkach oświatowych informujemy, że termin tegorocznej edycji etapu rejonowego XXXV Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego "Niebieskie Tarcze" uległ zmianie. 

Eliminacje rejonowe w Ośrodku Teatralnym RONDO odbędą się w dniu 16 maja (czwartek) od godziny 10.00. 

Kolejność prezentacji:

10.00 - Wyczapiaści - Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

11.00 - Dzieci za kurtyną - Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku

11.45 - Kurtynka - Szkoła Podstawowa ze Słonowic

 

Celem organizowanego konkursu jest przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów. Grupy teatralne ze Słupska i okolic wielokrotnie były laureatami finału wojewódzkiego konkursu i brały udział w Forum teatrów Szkolnych w Poznaniu.


Organizatorzy: Słupski Ośrodek Kultury – Ośrodek  Teatralny Rondo       

Cele Turnieju Teatralnego:

1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów dziecięcych i młodzieżowych oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń jego animatorom.

2. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych i poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form wyrazu artystycznego.

3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Założenia programowe: 

1. W Turnieju mogą uczestniczyć zespoły posługujące się różnorodnymi konwencjami teatralnymi (teatry żywego planu: teatry dramatyczne, teatry ruchu, teatry tańca, teatry plastyczne: teatry lalkowe i przedmiotów oraz kabarety i zespoły łączące style  i konwencje). 

2. Dobór repertuaru i jego teatralne opracowanie powinny posiadać wysokie walory artystyczne i wychowawcze. 

3. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 25 minut.

4. Ilość aktorów w zespole do 20 osób.

5. Scenografia nie powinna zawierać zbyt wielu /ani takich/ elementów, które wymagają niestandardowego montowania.

Uwaga:

Do konkursu należy zgłaszać przedstawienia teatralne, a nie programy okazjonalne i tematyczne, zrealizowane przy użyciu środków teatralnych.

 

Założenia organizacyjne: 

1. W turnieju mogą wziąć udział zespoły teatralne niezależnie od instytucji, która je finansuje (szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, biblioteki). 

2. Aktorami zespołów mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

3. Jeżeli w zespole występują uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej grupa wystąpi w kategorii teatrów gimnazjalnych. 

4. Kwalifikacje teatrów uczestniczących w eliminacjach środowiskowych „Niebieskich Tarcz” odbywać się będą   drogą eliminacji lub decyzją komisji artystycznych.

Etap przeglądów regionalnych:

Szkoły i placówki zgłaszają zespoły wg wzoru karty zgłoszenia (w załączeniu). 

1. Do komisji artystycznych należy zaprosić specjalistów z dziedziny teatru oraz związanych z ruchem amatorskim pedagogów i animatorów ruchu teatralnego. 

2. Organizatorzy przeglądów środowiskowych, gminnych prześlą do Słupskiego Ośrodka Kultury – Ośrodka Teatralnego Rondo zgłoszenia zespołów zakwalifikowanych do etapu rejonowego

w nieprzekraczalnym terminie, do dnia  10 maja  2019 r. 

3. Organizator przeglądu zobowiązany jest do przesłania następującego kompletu dokumentów – karty uczestnictwa zespołów wytypowanych do udziału w kolejnym etapie eliminacji oraz decyzję komisji artystycznej lub osoby, która podjęła decyzję o kwalifikacji zespołu /zespołów/ , do organizatora etapu rejonowego Konkursu, na adres:

Ośrodek Teatralny Rondo 

ul. Niedziałkowskiego 5a, 76 – 200 Słupsk

z dopiskiem – NIEBIESKIE TARCZE

Eliminacje rejonowe odbędą się 16 maja 2019 r.  w Ośrodku Teatralnym Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a w Słupsku.

Początek konkursu godz. 10.00

Organizator etapu rejonowego powoła komisję konkursową, która zakwalifikuje dwa zespoły do udziału w etapie wojewódzkim Konkursu.

Koszty przeglądu rejonowego i wojewódzkiego pokrywają: 

- przejazdy i wyżywienie – instytucje delegujące zespoły, 

- wpisowe w wysokości 20 zł od każdego zespołu – instytucje delegujące zespoły - należy wpłacić organizatorowi eliminacji rejonowych /księgowość/ lub na konto BANK S.A. 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001 z dopiskiem „Niebieskie Tarcze” /najpóźniej w dniu konkursu/

- Jury, konsultacje, nagrody – organizator rejonowy. 

Finał wojewódzki XXXV Turnieju Teatralnego „Niebieskich Tarcz” przeprowadzony zostanie w drugiej dekadzie czerwca 2019 r.

Informacji dotyczących Turnieju udziela: Wiesław Dawidczyk – koordynator projektu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. /059/ 842 63 49 .

Do pobrania: regulamin i karta zgłoszeniowa