Od poniedziałku, 20 lipca 2020 r. ruszają dwutygodniowe Wakacyjne Warsztaty Artystyczne ph. ARTSY-WAKACJE III. Wychowankowie placówek MOPR będą mogli uczestniczyć w programie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Pani Agnieszki Zielińskiej i od KIWANIS INTERNATIONAL Klub Słupia, zadanie jest również współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Serdecznie dziękujemy.

Przed nami dwa tygodnie warsztatów z różnych dyscyplin - taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, filmowe czy rękodzielnicze. Instruktorzy pomogą nam w nabyciu nowych umiejętności, zapoznamy się z różnymi technikami artystycznymi oraz formami spędzania wolnego czasu, które mogą pomóc poradzić sobie w różnych momentach życia.

Nasz program pomoże w odkrywaniu nowych zainteresowań i pasji. Swoją niespożytą energię będziemy mogli rozładować w dużej ilość aktywnych zajęć.