...w każdym razie w Słupsku jest tak na pewno.
W gali finałowej XXV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, którą w tym roku zorganizował Białogard, wzięli udział: Tomasz Jonatowski, Aleksandra Korkosińska, Mateusz Kwiatkowski, Magdalena Sobierajska, Adrianna Szmigiero, Kamila Telakowska. To była znakomita okazja, by poznać wolontariuszy z całego kraju i wymienić się doświadczeniami w pracy na rzecz innych.
Jubileuszowa edycja konkursu została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska i Starosty Powiatu Słupskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego a także Patronatem Medialnym Nowej TV Słupsk.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.