Lata szkolne spędził w Ustce. Ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni. Służbę zawodową w Marynarce Wojennej pełnił w Świnoujściu jako dowódca grupy płetwonurków minerów, a następnie pracował jako starszy wykładowca nawigacji w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. Od 1990 roku mieszkaniec Słupska.

Od dziecka przejawiał zainteresowanie rysunkiem. Włączał się we wszystkie rodzaje aktywności twórczej. Już w liceum jego ulubioną techniką był szybki rysunek długopisem. W czasie studiów redagował pismo uczelniane "Porywy", w którym zamieszczał swoje rysunki. Nagradzany w uczelnianych konkursach plastycznych. Projektował plakaty, dyplomy, oraz wykonywał plansze dydaktyczne. Humory rysował wszędzie: na zajęciach, na serwetkach w restauracji, zeszytach kolegów, listach. W latach dziewięćdziesiątych był w Komisji Etyki Zwyczajów Łowieckich przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Słupsku, gdzie wykonał projekt medalu do ogólnopolskiego konkursu psów dzikarzy. Na dzień dzisiejszy swoje humory zamieszcza w gazetach.

Ma wiele zainteresowań jak: myślistwo, wędkarstwo, kajakarstwo morskie, strzelectwo sportowe.

W 2006 roku, by pomóc w rehabilitacji sparaliżowanej teściowej ukończył szkołę masażu.

Jego ciekawość i pasja poznawania spowodowały, że śpiewa w chórze Academia Musica, ukończył kurs witrażowania. Większość jego prac witrażowych i lamp Tiffaniego znajdują się w USA. Rzeźbił w drzewie, oraz spróbował rzeźby w glinie. Dwie pierwsze prace w glinie wystawił w 2016r. do konkursu Obszar Wrażliwości Artystycznej i za pracę "Przekąska" otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Słupsk.
Wykonał projekt okładki do baśni "Bursztynowa wróżka" Jolanty Nitkowskiej- Węglarz.

Z żoną Grażyną ilustrowali tomik poezji Jolanty Rubiniec "Jestem".

Do Klubu Plastyka i Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej należy od 2010 roku.


 GALERIA PRAC: