Jacek Janowski – rzeźbiarz. Pierwszy Prezes Klubu Plastyka Amatora. O sobie pisze w notce tak: „Prawnik emeryt, ale jeszcze na chodzie. Nadal rzeźbię i będę to robił do końca mych dni.”
Jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Nagradzany był przez Muzeum Pomorza Środkowego oraz Słupski Ośrodek Kultury w Konkursie Plastycznym Niekontrolowany Obszar Wrażliwości. Wystawy rzeźby w wielu miastach Polski oraz w Niemczech.


 GALERIA PRAC: