Hania Cabaj urodziła się w 1956 roku. Studiowała na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Przez wiele lat związana była z przemysłem cukierniczym w Słupsku. Studiowała również pedagogikę w Akademii Pomorskiej w Słupsku i przez kilkanaście lat uczyła w szkole.
Zamiłowania do prac manualnych i plastycznych przejawiała od dziecka. Często wykonywała prace plastyczne na rzecz szkoły. Praca zawodowa nie pozostawiała zbyt wiele czasu na rysowanie czy malowanie. Sporadycznie wykonywane prace wędrowały do szuflady.
Od kilku lat coraz więcej czasu poświęca na rysunek i malarstwo. Uczestniczy w zajęciach sekcji malarskiej Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest członkiem Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego od 2017 roku. Bierze udział w wystawach i konkursach organizowanych przez klub i Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej.


 GALERIA PRAC: