Wirginia Buraczewska jest mieszkanką Słupska od 1945 roku. Dyplom magistra sztuki uzyskała na Wydziale Kształcenia Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Artystka swoją działalność w kręgu lokalnych artystów realizowała w ramach stowarzyszeń: Obszar Wrażliwości Artystycznej a następnie w Klubie Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku, a także w Oddziale Marynistów Polskich w Ustce.

Prace jej są wyrazem poszukiwań oraz interpretacji ciekawych motywów malarskich otaczającej nas rzeczywistości. Zarówno styl, jak i technika prac dostosowana jest do wyrażenia zawartych w nich treści.

Artystka pracuje często nad cyklami tematycznymi. Ostatni temat jej prac to architektura Słupska oraz marynistyka.

W dorobku ma 15 wystaw indywidualnych oraz udział w 175 wystawach zbiorowych.


 GALERIA PRAC: