Aleksander Stolicki, malarz z Lęborka. Od lat związany jest z Klubem Plastyka Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku „TAK", z Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku
oraz Stowarzyszeniem Obszar Wrażliwości Artystycznej w Słupsku. Z zawodu jest kominiarzem, ale twierdzi, że „malarstwo to jest moja jazda". Maluje od 8 roku życia.
Olek jest człowiekiem niezwykle życzliwym, uczynnym, dowcipnym, kreatywnym, lubi pomagać innym, jest twórcą dobrej atmosfery, dlatego tam gdzie się pojawia jest mile widzianym i oczekiwanym twórcą.

Uczestniczy w plenerach malarskich lokalnych i międzynarodowych - m.in. w Cartaxo w Portugalii, w Ustce, i w Smołdzinie. Aleksander Stolicki jest laureatem Nagrody Starosty Słupskiego w Konkursie Plastycznym Niekontrolowany Obszar Wrażliwości – 2016". Uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku oraz Słupski Ośrodek Kultury. Pierwsza wystawa w Klubie Plastyka im. St. Morawskiego w Słupsku odbyła się 14 lat temu -12 lipca 2003 roku w Małej Galerii SOK. Jego obrazy są ukazują zachwyt nad życiem, pięknem, ulotnością chwili, przemijania, prostotą, subtelnością świata.

Malarstwo Aleksandra Stolickiego jest jedną z dróg poznawania rzeczywistości. Obrazy Artysty znajdują się w Słupskim Ośrodku Kultury, Galerii Liz B-H w Smołdzinie, Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.


 GALERIA PRAC: