Danuta Łuczkiewicz jest malarką związaną od 70-tych lat z Klubem Plastyka im.St.Morawskiego. Do Koczały przyjechała z Puszczy Solskiej w woj. lubelskim w 1968 roku. Przyjechała tu za mężem, który po studiach weterynaryjnych dostał przydział pracy w Koczale. I tak całe swoje życie Artystka związała z Pomorzem.

Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem prof. Barbary Massalskiej.
Swoja wiedzę, wrażliwość artystyczną i talent Danuta Łuczkiewicz przekazywała młodym ludziom poprzez nauczanie wychowania plastycznego i zajęć techniczno-plastycznych w szkole oraz jako instruktor plastyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale.

„Kilku moich uczniów, obecnie, to cenni artyści” mówi z dumą ich nauczycielka. Pejzaże, architektura wiejska, kwiaty i portrety to główne motywy jej prac.
Techniki stosowane przez Artystkę to: malarstwo olejne, akwarela, rysunek piórkiem, pastel, gwasz i techniki własne. W jej malarstwie można odnaleźć naturalną radość tworzenia i umiejętność mówienia prostym językiem o pięknie i porządku tego świata. Ekspresyjny realizm zawarty w obrazach znajduje zainteresowanie koneserów w kraju i zagranicą. Jej obrazy spotyka się na aukcjach charytatywnych na rzecz dzieci, a także obdarowuje nimi swoich przyjaciół i rodzinę.

Wystawia w kraju i zagranicą. Większość ekspozycji to wystawy indywidualne, okazjonalnie uczestniczy w wystawach zbiorowych i konkursach malarskich. Artystka uczestniczy także w plenerach malarskich.
Należy do grup artystycznych:
1. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej
2. Związek Artystów Rzeczpospolitej Polskiej
3. Związek Marynistów Polskich
4. Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej
5. Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku


 GALERIA PRAC: