O PRACOWNI

Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej przy Słupskim Ośrodku Kultury prowadzi zajęcia z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz studentów. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych w zależności od potrzeb.

Celem ogólnym jest rozwijanie zainteresowań sztuką oraz umiejętności fotografowania.

Zadaniem jest dostarczenie wiedzy o umiejętności niezbędnych do tworzenia fotografii w programie Adobe Photoshop w procesie analogowym oraz w fotograficznych technikach szlachetnych. Prowadzi to do rozwijania zainteresowań artystycznych, a także przygotowania uczniów do samokształcenia w tym zakresie.

Mimo szalonego postępu technicznego, wiodącego od od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 aż do supernowoczesnego aparatu cyfrowego, idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama. Utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi stało się ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i  wrażliwości. Zajęcia w pracowni są okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym i analogowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem rodzimego regionu.

Na zajęciach młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerowa obróbką zdjęć. Pracują w atelier w ciemni przy powiększalnikach, tworząc własnoręcznie wykonaną fotografię oraz różne techniki czarno-białe. "Spojrzenie" doskonalą fotografując liczne imprezy organizowane przez Słupski Ośrodek Kultury, Rondo, Pracownię Ceramiczną. Uczestniczą w sesjach zdjęciowych organizowanych przy okazji spektakli teatralnych i tanecznych.

Pracownia uznaje za priorytet przekazanie wiedzy, która będzie w życiu rzeczywiście przydatna. Program nauczania preferuje metody rozwijania samodzielności ucznia, jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, kształtuje motywację do świadomej  pracy nad sobą. Celem wszystkich działań  jest  uczenie młodzieży alternatywnego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Uczniowie zaspokajają swoje potrzeby, zainteresowania osobiste, rozwijają poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto spędzają atrakcyjnie czas wolny.

Pracownia fotograficzna pokazuje efekty pracy uczniów. Instruktorzy ds. fotografii dostarczają zdjęcia z imprez organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury, Pracownię Ceramiczną i Ośrodek Teatralny Rondo, prowadząc dokumentacje oraz wzbogacają stronę internetowa.

Młodzież z pracowni uczestniczy w licznych wystawach,  szkoleniach, wyjazdach plenerowych w Polsce i zagranicą. Bierze czynny udział w konkursach miejskich, regionalnych, ogólnopolskich,  międzynarodowych ,zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Instruktorzy ds. fotografii
Konrad Janicki i Krzysztof Przewoźny

 

HISTORIA

Pracownia fotograficzna istnieje od 1977 r. Wcześniej prowadziła ją Grażyna Auguścik oraz Jadwiga Girsa-Zimny. W latach ’77-’92 działała przy Miejskim Ośrodku Kultury, a od ’92 do chwili obecnej afiliowana jest przy Słupskim Ośrodku Kultury.

W zajęciach fotograficznych brało udział wiele tysięcy dzieci i młodzieży. Dla wielu z nich pasja stała się motorem do dalszej pracy – łączyli ją z tym co chcieli robić w życiu i podejmowali studia w tym oraz pokrewnych mu kierunkach na uczelniach w całej Polsce. Talent i zdolności wychowanków zajęć fotograficznych przy SOK były dostrzegane i nagradzane przy okazji licznych konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. Uczestnicy wielokrotnie zdobywali na nich wyróżnienia i czołowe miejsca.

Kilkakrotnie w ciągu roku prace uczestników zajęć fotograficznych prezentowane są w galeriach Słupska. Poniżej wideorelacja z jednego z takich wydarzeń.